Creative Citizen

The Hungers Hit: การต่อสู้เพื่ออาหารของเด็กจิ๋วผู้หิวโหย

ความอดอยากคืออะไร เป็นคำถามง่ายๆ ที่ใครๆ ก็คิดว่าตอบได้ แต่ไม่แน่เสมอไปหรอกว่าเราจะรู้จักมันจริงๆ บางครั้งความรู้เดิมที่เรามีอาจไม่ครอบคลุม เช่น เราอาจมองว่า ความอดอยากจะไปอยู่ในหมู่คนยากจนในชนบทห่างไกลหรือ ประเทศที่ด้อยพัฒนา แล้วใครจะคิดบ้างว่าประเทศที่ร่ำรวยเป็นมหาอำนาจทางเศรษฐกิจอย่างสหรัฐฯ ก็มีปัญหาเรื่องความอดอยากเช่นกัน ประเด็นนี้เป็นที่น่าสนใจ และบางทีอาจช่วยให้เรามองย้อนมาถึงสังคมเราด้วยเช่นกัน Benjamin Vong Wong เป็นศิลปินที่ใส่ใจจะนำเสนอปัญหาด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเราเคยนำเสนอผลงานเขาไปก่อนหน้านี้แล้วในชื่อ 'ภาพถ่ายขยะอิเล็กทรอนิกสุดแนว รณรงค์ช่วยกันลดขยะที่กำลังล้นโลก' และนี่เป็นผลงานชิ้นก่อนหน้าที่น่าสนใจไม่แพ้กัน เมื่อเขาได้พบและพูดคุยกับคนขององค์กร The Second Harvest Food Bank ที่ดูแลปัญหาการขาดแคลนอาหารของสหรัฐแล้วพบว่า ในเมือง Silicon…

Continue Reading
Close Menu