Creative Citizen

Braille Neue แบบอักษรเพื่อความเท่าเทียม สำหรับผู้ที่มีสายตาดีและผู้พิการทางสายตา

ในประเทศที่พัฒนาแล้ว ถนนหนทางและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ จะถูกออกแบบมาสำหรับทุกคน โดยเฉพาะผู้ที่นั่งอยู่บนรถเข็น แต่สำหรับผู้พิการทางสายตา ถึงจะเป็นประเทศพัฒนาแล้วก็ตาม ก็ดูจะเป็นเรื่องยากอยู่ดีที่จะสามารถอ่านป้ายบอกสัญลักษณ์ต่างๆ ได้ในทุกหนทุกแห่งเหมือนคนทั่วไป ยิ่งทุกวันนี้ เรายิ่งเห็นอักษรเบลล์ปรากฏอยู่ตามที่สาธารณะน้อยลงทุกที ส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว่าการเพิ่มอักษรเบลล์เข้าไปในป้ายบอกทางที่เป็นตัวอักษรนั้นต้องการพื้นที่ที่มากขึ้น Kosuke Takahashi เป็นนักออกแบบที่เล็งเห็นปัญหานี้ เขาจึงออกแบบแบบตัวอักษรที่สามารถรวมเอาตัวอักษรปกติและอักษรเบลล์เข้าไว้ด้วยกันโดยไม่ต้องใช้เนื้อที่เพิ่ม นั่นคือ Braille Neue ที่ประกอบไปด้วยตัวอักษรสองแบบ คือ Braille Neue Standard ที่เป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษวางอยู่ร่วมกับจุดของอักษรเบลล์ และ Braille Neue Outline ที่มีทั้งตัวอักษรภาษาอังกฤษและญี่ปุ่น โดยทั้งสองภาษาก็จะมีอักษรเบลล์วางร่วมอยู่ในนั้นด้วยเช่นกัน…

Continue Reading
Close Menu