Creative Citizen

‘พื้นบ้าน’ ราคาประหยัด เปลี่ยนพื้นสกปรกแหล่งโรคสารพัด เป็นพื้นสะอาดขัดมันในรวันดา

ในหลายๆ มุมของโลกปัจจุบัน บนผืนแผ่นดินที่ถูกแปะป้ายว่าโลกที่สาม มีคนจำนวนมากมายนับพันล้านชีวิตที่ยังดำรงชีวิตอยู่บน ‘พื้นดินฝุ่นๆ’ ภายในบ้าน เพราะพวกเขาขาดศักยภาพทางเศรษฐกิจที่จะเข้าถึงพื้นบ้านที่ศิวิไลซ์กว่านั้นได้ แน่นอนว่าพื้นบ้านที่เป็นดินแบบเศษดินจริงๆ นั้นทำความสะอาดยากมากและเป็นที่กักเก็บเชื้อโรคชั้นดี จึงนำมาซึ่งโรคภัยต่างๆ โดยเฉพาะโรคระบบทางเดินอาหาร โรคติดเชื้อจากพยาธิ และอันตรายจากการเป็นพาหะนำโรคอีกนับไม่ถ้วน งานวิจัยสมัยใหม่พบว่า พื้นบ้านที่ถูกสุขลักษณะสามารถช่วยลดการเจ็บป่วยของเด็กเล็กจากโรคท้องร่วงได้ถึง 49% และช่วยลดการติดเชื้อพยาธิได้ถึง 78% แต่สำหรับคนยากไร้เช่นในประเทศรวันดาแล้ว แม้แต่พื้นบ้านก็ยังถือเป็นสิ่งหรูหราราคาเกินเอื้อม! ประชากรกว่า 80% ในประเทศนี้ยังคงอาศัยบนพื้นบ้านที่เป็นฝุ่นดิน สถานการณ์ปัญหาด้านสุขภาวะพื้นฐานนี้คือหัวข้อที่องค์กรเพื่อสังคม EarthEnable ให้ความสนใจเป็นอันดับหนึ่ง และเป้าหมายเดียวจากนี้ของพวกเขาก็คือการยกระดับคุณภาพชีวิต และสุขภาพในท้องถิ่นยากจนเหล่านี้ให้มีมาตรฐานที่สูงขึ้น เริ่มต้นจากการทดแทนพื้นบ้านที่เป็นดินสกปรกผิดหลักอนามัยด้วย ‘พื้นดินขัดมัน’…

Continue Reading
Close Menu