Creative Citizen

Edible Chopsticks ตะเกียบไม้ใช้แล้วอย่าทิ้ง กินต่อได้! อิ่มอร่อย ไม่ทำลายป่าไม้

คิดก่อนคีบ! ตะเกียบไม้แบบใช้แล้วทิ้ง ดูสะอาด ถูกสุขลักษณะ สะดวกสบาย แต่ทุกๆ การใช้เท่ากับการเผาผลาญป่า! ทุกๆ ปี ในประเทศจีนมีการใช้ตะเกียบไม้แบบใช้แล้วทิ้ง กว่า  8 หมื่นล้านคู่ เท่ากับต้องตัดไม้ถึง 3.8 พันล้านต้น หรือหากคิดเป็นวัน วันๆ หนึ่งป่าไม้ถูกทำลายหลายร้อยไร่เพื่อผลิตตะเกียบไม้ที่ใช้ไม่กี่นาทีก็ทิ้ง  Eleme แอพพลิเคชั่นสั่งอาหารเดลิเวอรี่ชั้นนำของจีนที่มีผู้สั่งมากกว่า 15 ล้านออเดอร์ต่อวัน แต่ตะเกียบไม้ใช้แล้วทิ้งมีจำนวนมากกว่าออเดอร์แน่นอน  หลังถูกใช้...พวกมันนับล้านๆ จะถูกทิ้งไร้ค่าอยู่ในถังขยะ และหลายอันไม่ได้ถูกใช้ด้วยซ้ำ Eleme จึงขอนำเสนอทางเลือกใหม่ของการใช้ตะเกียบที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม Edible Chopsticks…

Continue Reading
Close Menu