Creative Citizen

Product Wars: สงคราม ‘กิน-ใช้’ ไร้ขีดจำกัด

ในการเล่าเรื่องสไตล์นิยายวิทยาศาสตร์ หรือ ไซ-ไฟ นั้นคือการจินตนาการถึงโลกในอนาคต โดยมีพื้นฐานจากความเป็นไปได้ของเทคโนโลยีที่มีอยู่จริงในโลกปัจจุบัน นำมาผสมผสานกับแนวคิดส่วนตัว แล้วคาดการณ์สิ่งที่น่าจะเกิดขึ้น หลายสิ่งก็เป็นเพียงความเพ้อฝัน แต่หลายสิ่งก็ดูจะกลายเป็นเรื่องจริงไปเมื่อเวลาผ่านพ้น และที่สำคัญไม่ได้อยู่เพียงการคาดการณ์ความเจริญของโลกในอนาคตหรอก หากแต่อยู่ที่มุมมองที่ผู้เล่าเรื่องต้องการจะพูดซะมากกว่า 'Product Wars' เป็นหนังสั้นแนวไซ-ไฟ ที่พูดถึงวิวัฒนาการของนวตกรรมในโลกยุคใหม่เพื่อนำไปใช้กับสิ่งที่เราคุ้นเคยกันดีก็คือ 'สินค้า' ไม่มีใครปฏิเสธการดำรงชีวิตโดยปราศจากการซื้อ และหากยิ่งได้ครอบครอง 'สินค้า' ที่มีความทันสมัยเท่าไหร่ ก็ยิ่งเป็นตัวบ่งบอกถึง "รสนิยม" และ "ความทันสมัย"ของผู้นั้นไปด้วย แต่จะเกิดอะไรขึ้น...ถ้าสินค้าทั้งหลายนั้นถูกพัฒนาไปจนกลายเป็นสิ่งมีชีวิต ที่พร้อมจะเสนอขายตัวเอง แสดงปฏิกิริยาโต้ตอบกับผู้คนได้ราวกับพนักงานขายคนหนึ่ง ไม่เพียงเท่านั้นสินค้าเหล่านั้นกำลังคิดการณ์ใหญ่ พวกมันรวมตัวกันวางแผนเพื่อ..ยึดครองโลก ดูเป็นเรื่องขำขันบนสถานการณ์เกินจริง…

Continue Reading
Close Menu