Creative Citizen

‘วรินทร์ อาจวิไล’ อิมมานูเอลสตริงออร์เครสตรา ยกระดับชุมชนคลองเตยด้วยดนตรี

เราเจอครูต้นกล้วย วรินทร์ อาจวิไล เมื่อสี่ปีก่อน โดยสมัยนั้นอิมมานูเอลสตริงออร์เครสตรายังไม่ถูกตั้งเป็นมูลนิธิในนามของมูลนิธิมิวสิกฟอร์ไลฟ์ ในวันนั้นเราเดินตามครูต้นกล้วยทะลุตรอกซอกซอยแผ่นสังกะสีเพื่อไปยังบ้านของเขา ซึ่งตั้งอยู่ทางด้านในของชุมชนน้องใหม่ สลัมคลองเตย ครูต้นกล้วยเป็นนักดนตรีไวโอลินที่เคยอยู่ในวงออร์เครสตราของมหาวิทยาลัยมหิดล แต่ด้วยความที่ต้องแบ่งเวลามาสอนดนตรีให้กับเด็กในชุมชนคลองเตยด้วย สุดท้ายครูต้นกล้วยผู้เชื่อว่าดนตรีจะสามารถพัฒนาและยกระดับชุมชนได้ทั้งในเรื่องของการแก้ปัญหายาเสพติด ความเหลื่อมล้ำ และการประกอบอาชีพที่ไม่สุจริตของคนในชุมชน ครูต้นกล้วยจึงตัดสินใจออกจากวงออร์เครสตราซึ่งมีรายได้หลายหมื่นต่อเดือน เพื่อมาเป็นครูสอนดนตรีให้กับเด็กๆ ที่อิมมานูเอลสตริงออร์เครสตราอย่างจริงจัง จากครั้งสุดท้ายที่เราได้คุยกับครูต้นกล้วยมาจนวันนี้ อิมมานูเอลสตริงออร์เครสตรา โรงเรียนสอนดนตรีสำหรับเด็กในชุมชนคลองเตยกลายเป็นที่รู้จักดีในแวดวงดนตรี มีความช่วยเหลือและการสนับสนุนเข้ามาอย่างต่อเนื่อง จากที่ครูต้นกล้วยต้องคอยเดินเคาะประตูตามฝาบ้านเพื่อตามเด็กให้ไปเรียน กลายเป็นว่าทุกวันนี้มีผู้สนใจเดินเข้ามาสมัครเรียนยังพื้นที่แห่งนี้เป็นจำนวนมากด้วยตัวเอง จุดเริ่มต้นของอิมมานูเอลสตริงออร์เครสตรา สมัยผมแปดขวบ มีมิชชันนารีจากประเทศนอร์เวย์เข้ามาเผยแพร่ศาสนาที่ชุมชนคลองเตย ตอนนั้นอาจาร์ยของผม (Solveig Johannessen) ซึ่งเป็นภรรยาของมิชชั่นนารี แกเป็นนักดนตรีที่เล่นดนตรีเพื่อศาสนาก็เดินทางเข้ามาด้วย…

Continue Reading
Close Menu