Creative Citizen

‘Lifeboat: ชีวิตล่องลอย’ ความฝันที่ไร้ฝั่งฝาของผู้ลี้ภัยที่ไร้จุดหมาย

ท่ามกลางมหาสมุทรเมดิเตอร์เรเนียน ปฏิบัติการของอาสาสมัครชาวเยอรมันกลุ่มหนึ่งกำลังเดินทางไปกลางท้องน้ำอันเวิ้งว้าง เพื่อช่วยเหลือชีวิตของเพื่อนมนุษย์กลุ่มหนึ่งที่กำลังรอคอยความหวัง ชาวลิเบียหลายร้อยคนกำลังลอยคว้างอยู่ในเรือกลางมหาสมุทรด้วยหวังว่าจะรอดพันชะตากรรมอันโหดร้าย ซึ่งก็ไม่ใช่ทุกคนหรอกที่จะผ่านพ้นชะตากรรมนั้นไปได้สมดังใจ Lifeboat เป็นหนังสารคดีเรื่องที่สองต่อเนื่องจาก 50 Feet from Syria และอยู่ในโครงการหนังสามเรื่องที่ต้องการบอกเล่าถึงวิกฤติของผู้ลี้ภัยในแอฟริกาเหนือ ผลงานผู้กำกับฯ Skye Fitzgerald ภายใต้การสนับสนุนของสตูดิโอ Spinfilm หนังสารคดีทุนต่ำความยาว 34 นาทีเรื่องนี้จึงนำเราไปสู่โศกนาฏกรรมของเพื่อนมนุษย์อย่างใกล้ชิด ทีมงานค่อยๆ เก็บภาพและลงพื้นที่ใช้เวลานับปีไปกับการสำรวจ สถานการณ์ของผู้ลี้ภัยชาวลิเบียที่กำลังเผชิญปัญหาความรุนแรง และภัยจากสงครามกลางเมืองภายในประเทศ จนต้องตัดใจทิ้งบ้านเกิดเพื่อไปตายเอาดาบหน้า พวกเขาเดินทางไปสู่ประเทศในทวีปยุโรป หลายคนโชคร้ายต้องตายกลางทะเลเพราะโรคภัย และขาดแคลานอาหาร นอกจากจะกวาดรางวัลมามากมายในปี 2018…

Continue Reading
Close Menu