Creative Citizen

Museum of Us พื้นที่นี้เป็นของเรา โดยชุมชน เพื่อทุกคนใน Old Kent Road ลอนดอน

แค่ชื่อก็รู้แล้วว่าพื้นที่แห่งนี้ต้องเป็นพื้นที่สำหรับ 'ทุกคน' อย่างเท่าเทียมกัน Museum of Us เป็นพื้นที่ขนาดเล็กภายในร้านค้าเก่าของย่าน Old Kent Road ที่ได้สตูดิโอออกแบบ Fieldwork Facility มาช่วยปรับปรุงใหม่ให้กลายเป็นพื้นที่สำหรับจัดแสดงนิทรรศการ เวิร์คช็อป และกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับชุมชน Old Kent Road โดยเนื้อหาของนิทรรศการและกิจกรรมของ Museum of Us มักเกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์และอัตลักษณ์ของชุมชน เช่น กิจกรรม walking tour ที่พาผู้เข้าร่วมไปชมกิจการโรงงานต่างๆ…

Continue Reading
Close Menu