Creative Citizen

โรงเรียนอนุบาลเจียงซู เป่ยชา พื้นที่แห่งจินตนาการและการเรียนรู้

ความเฉพาะเจาะจงของสถาปัตยกรรมสำหรับการเรียนรู้ของเด็ก ทำให้มีความแตกต่างจากงานสำหรับผู้ใหญ่อย่างเห็นได้ชัดในประเด็นพื้นที่แห่งจินตนาการ สิ่งเหล่านี้สามารถพบได้จากสีสัน ขนาด สัดส่วน แต่การตีความพื้นที่สำหรับเด็กไม่ได้มีเพียงหนึ่งเดียว มันสามารถออกแบบได้หลากหลายวิธี และที่สำคัญ คือการทำความเข้าใจประเด็นของเด็กในแต่ละวัฒนธรรมอีกเช่นกัน ณ หมู่บ้านเป่ยชา มณฑลเจียงซู ประเทศจีน ปรากฏเหล่าก้อนอาคารสีเทาขาวตั้งอยู่ในเขตชนบท บนพื้นที่ไร่นาของหมู่บ้าน แม้จะดูด้วยสายตาจากระยะไกลจะคล้ายกับเป็นหมู่บ้านขนาดย่อม แต่มันคือโรงเรียนสำหรับเด็ก คือโรงเรียนอนุบาลเจียงซู เป่ยชา ที่นี่เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก มีรูปแบบคล้ายหมู่บ้านขนาดเล็กในระดับบ้านประจำตระกูลแบบวัฒนธรรมจีนที่นิยมปลูกให้บ้านแต่ละหลังล้อมกับคอร์ตกลาๆง สถาปนิกที่รับหน้าที่ออกแบบงานนี้คือ Crossboundaries พวกเขาเริ่มงานในปี 2015 ด้วยแนวคิดของการสร้างพื้นที่เรียนรู้รูปแบบใหม่ แต่อิงกับภาษาของพื้นถิ่นแบบจีนเข้าด้วยด้วยกัน การวางผังอาคารเป็นลักษณะการวางแบบเป็นกลุ่ม แบบบ้านล้อมลาน เมื่อเข้ามายังโรงเรียนนี้…

Continue Reading
Close Menu