Creative Citizen

Design 4 Good – ภาคกลาง (มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา)

Creative Citizen ชวนน้องๆ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มาเรียนรู้การออกแบบสื่อเพื่อสุขภาพ เริ่มตั้งแต่การฝึกย่อยข้อมูลจนถึงการออกแบบพื้นฐาน ซึ่งผลงานแต่ละชิ้นที่ออกมานั้นเรียกได้ว่าเต็มไปด้วยคุณภาพและน่าสนใจมากๆ กิจกรรม: อบรมเชิงปฎิบัติการ Design 4 Good – ภาคกลาง (มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา) วันและเวลา: 3 กันยายน 2562 | 09:00-17:00 น. วิทยากร: คุณจักรพันธ์ สุวรรณพาณิชย์ และคุณกัลย์จีรา ชาตินันทฤกษ์ . เป้าหมาย: พัฒนาศักยภาพทางด้านการออกแบบสื่อสร้างสรรค์และการสื่อสารร่วมกับเครือข่ายมหาวิทยาลัย…

Continue Reading

Design 4 Good – ภาคกลาง (มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา)

กิจกรรม: อบรมเชิงปฎิบัติการ Design 4 Good – ภาคกลาง (มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา) วันและเวลา: 3 กันยายน 2562 | 09:00-17:00 น. วิทยากร: คุณจักรพันธ์ สุวรรณพาณิชย์ และคุณกัลย์จีรา ชาตินันทฤกษ์ . เป้าหมาย: พัฒนาศักยภาพทางด้านการออกแบบสื่อสร้างสรรค์และการสื่อสารร่วมกับเครือข่ายมหาวิทยาลัย 6 จังหวัด เพื่อให้เกิดนักสื่อสารด้านสุขภาวะที่มีศักยภาพในการสร้างสรรค์สื่อ รู้เท่าทันสื่อ และใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์ . ติดต่อสอบถาม:…

Continue Reading

LARQ ขวดน้ำสีสวยช่วยลดพลาสติกแบบเก๋ๆ พร้อมระบบทำความสะอาดขวดและน้ำในตัว

พ.ศ.นี้แล้ว การใช้พลาสติกแบบครั้งเดียวทิ้ง (single-use plastic) ควรจะหมดไปได้แล้ว เพราะถือเป็นการใช้ถุง-ขวด-หลอด-ช้อนส้อมพลาสติกแค่ไม่กี่นาทีหรือไม่กี่วินาที แต่กลับทิ้งขยะพลาสติกที่เป็นอันตรายต่อสัตว์นานาชนิด และต้องใช้เวลาหลายร้อยปีในการย่อยสลาย แน่นอนว่าขวดน้ำดื่มพลาสติกเป็นอีกหนึ่งขยะพลาสติกที่หลายฝ่ายพยายามรณรงค์ให้เลิกใช้กัน เพราะถึงจะรีไซเคิลได้ แต่การรีไซเคิลนั้นก็สิ้นเปลืองทรัพยากรมากพอดู หลายคนหันมาพกแก้วน้ำแสตนเลสเป็นของตัวเอง เพราะนอกจากจะช่วยลดขยะแล้ว เวลาไปซื้อเครื่องดื่มในหลายร้านก็ยังได้ส่วนลดจากการนำแก้วมาเองด้วย แต่ก็อีกนั่นแหละ หนึ่งปัญหาที่ผู้บริโภคหลายคนพบ (หรือไม่ก็คิดไปเอง) คือ พวกเขากลัวว่าการใช้แก้วซ้ำจะยากต่อการทำความสะอาด ทำให้มีเชื้อโรคตกค้าง โดยเฉพาะภาชนะใส่น้ำที่ค่อนข้างยาวและปากแคบ LARQ นำเอาปัญหา insight ของผู้บริโภคข้อนี้ไปขบคิด แล้วกลับมาพร้อมวิธีการแก้ปัญหาที่มาเหนือเมฆมากๆ นั่นคือ ขวดน้ำแสตนเลสสองชั้น ฝาผิดล็อคแน่น ที่นอกจากจะใช้เก็บความร้อนความเย็นได้อย่างดีแล้ว…

Continue Reading
Close Menu