Creative Citizen

โปรเจ็กต์ Infinite Cantabria โดยศิลปิน Okuda เปลี่ยนประภาคารอายุ 90 ปีให้เป็นแลนด์มาร์คทางศิลปะวัฒนธรรม

เมื่อเราไปเห็นงานอาร์ตตามท้องถนนแล้วเกิดรู้ขึ้นได้เองว่านี่เป็นสไตล์งานของใคร ก็หมายความถึงคนสร้างงานประสบความสำเร็จแล้ว เพราะงานของเขามีเอกลักษณ์เสียจนกระตุกต่อมความทรงจำของเราได้ทันที ซึ่งศิลปินทุกคนล้วนปรารถนาเช่นนั้นคือ ให้งานของตนเป็นที่ชวนจดจำ และหากเนื้อหาของชิ้นงานที่สะท้อนความคิดส่งเสริมสังคมด้วยแล้วยิ่งน่าสนใจเพราะช่วยให้เกิดมุมมองใหม่สำหรับการขับเคลื่อนสังคมให้เดินไปอย่างสร้างสรรค์ สตรีทอารต์ลวดลายกราฟิกทรงเลขาคณิตและสีสันฉูดฉาดบาดตาที่มักปรากฏร่วมกับรูปลักษณ์ของมนุษย์หรือสัตว์ป่านานาชนิดจะเป็นผลงานของใครไปไม่ได้นอกจาก Okuda San Miguel ศิลปินชาวเสปนที่ปรับเปลี่ยนมุมองของสภาพแวดล้อมเก่าอันจืดชืดให้ดูตื่นตามาแล้วมากมายหลายโปรเจ็กต์ พร้อมทั้งเสนอแนวคิดสะท้อนปัญหาสิ่งแวดล้อมด้วย ชิ้นนี้เป็นชิ้นใหม่ล่าสุดของเขาในชื่อโปรเจ็กต์ ‘Infinite Cantabria’ The Faro de Ajo เป็นประภาคารบนชายฝั่งเมือง Cantabria ทางตอนเหนือของประเทศสเปน ตั้งตระหง่านมานานเกือบร้อยปี ช่วยส่องสัญญาณให้กับการเดินเรือ ทั้งด้านธุรกิจการค้า อุตสาหกรรม และการท่องเที่ยวทางทะเลแอตแลนติก จัดเป็นสัญลักษณ์ประจำเมือง ทว่าที่ผ่านมาเป็นเพียงอาคารสีขาวโพลนไร้สีสัน ถูกปรับเปลี่ยนมุมมองใหม่ด้วยผลงานศิลปะ…

Continue Reading
Close Menu