Creative Citizen

Ulmer Nest ที่พักชั่วคราวของคนไร้บ้านในเยอรมนี จุได้ 2 คน+สัตว์เลี้ยง ไม่ต้องยื่นเอกสาร ที่ไหนว่างก็เข้าพักได้เลย

คนไร้บ้านยังคงเป็นประเด็นใหญ่แม้ในประเทศที่เจริญแล้วอย่างเยอรมนี ทุกวันนี้จำนวนคนไร้บ้านในประเทศดังกล่าวพุ่งสูงไปถึง 8 แสนกว่าราย พวกเขาไม่มีที่อยู่อาศัยเป็นหลักแหล่งและต้องนอนตามพื้นที่สาธารณะในเวลากลางคืน ยิ่งในเวลานี้ พวกเขาต่างต้องเผชิญทั้งสถานการณ์ของโรคระบาดและความหนาวเหน็บที่มาตามฤดูกาล  แต่ในความยากลำบากนี้ ความช่วยเหลือได้ถูกส่งต่อไปยังพวกเขาในหลากหลายวิธี หนึ่งในนั้นคือ ‘Ulmer Nest’ โครงการที่เกิดขึ้นจากการทำงานร่วมกันระหว่างเทศบาลเมืองอูล์ม (Ulm) กลุ่มสตาร์ทอัพด้านดีไซน์อย่าง Bootschaft, บริษัทพัฒนาฮาร์ดแวร์และซอลฟท์แวร์ Widerstand und Söhne รวมทั้งนักออกแบบผลิตภัณฑ์ดิจิทัล Florian Geiselhart โดยทั้งหมดเริ่มพัฒนาตู้นอนที่เห็นนี้ในปี 2018 กับเป้าหมายที่ต้องการสร้างที่พักชั่วคราวให้แก่คนไร้บ้านได้มีที่พักพิงท่ามกลางอุณหภูมิติดลบในฤดูหนาว  ทีมพัฒนา Ulmer Nest กล่าวว่า…

Continue Reading
Close Menu