Friendship Center ศูนย์ฝึกอบรมในบังคลาเทศ ประหยัดพลังงาน ป้องกันน้ำท่วม

สถาปัตยกรรมที่ดี ไม่จำเป็นต้องไปค้นหาสิ่งที่อยู่ไกลตัว ต้องมาจากของดี วัสดุดีจากพื้นที่อันแสนไกล แต่สามารถเริ่มจากของใกล้ตัว แล้วนำมาต่อยอดได้ เมื่อนั้นความยั่งยืนอย่างเรียบง่ายก็เกิดขึ้น อย่างของดี ไม่ไกลบ้านเราจากบังคลาเทศ กับโครงการ Friendship Center ที่ออกแบบโดยสำนักงานสถาปนิกบังคลาเทศเองคือ URBANA มันถูกออกแบบเพื่อเป็นสถานที่การฝึกอบรมสำหรับ NGO ที่ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย สำหรับผู้คนที่ยากจนในชุมชน Gaibandha ซึ่งเป็นชุมชนเกษตรกรรม

เมื่อมองจากภายนอกจะไม่เห็นตัวอาคาร เพราะถูกเนินดินบังโดยรอบ แต่ความโดดเด่นจากการใช้อิฐเป็นวัสดุหลัก ทำให้อาคารดูขรึมขลัง และโดดเด่นเมื่อเข้ามายังภายใน แรงบันดาลใจในการออกแบบ สถาปนิกใช้ความงามจากอดีตที่มีที่มาจากสถาปัตยกรรมศาสนาโบราณ Mahasthan แหล่งโบราณดคีสำคัญของบังคลาเทศที่อายุเก่าแก่กว่า 1,700 ปี มันถูกหยิบจับมาทั้งอารมณ์ของแสง เงา น้ำ พืชพรรณที่ปกคลุม ทางเดิน ทั้งที่มีวัสดุพื้นฐานคืออิฐ ที่สามารถผลิตได้เองในบังคลาเทศ ทำให้มันเป็นสถาปัตยกรรมที่ประกอบขึ้นด้วยความยั่งยืน

ที่ตั้งของอาคารเป็นที่น้ำท่วมถึง ระดับน้ำท่วมมีความสูง 2.40 เมตร การแก้ปัญหาของสถาปนิกที่จะใช้การออกแบบให้ยกสูงหนีน้ำมีค่าใช้จ่ายสูง ทางเลือกที่เหมาะสมกับงบประมาณจำกัดที่สุดคือการใช้แลนด์สเคปเข้ามาช่วย ด้วยการถมดินรอบที่ตั้งโดยรอบให้สูงเพื่อป้องกันน้ำเข้าแทน ทำให้ตัวอาคารมีลักษณะเป็นคอร์ตที่รายรอบไปด้วยเนินดิน ทำให้เมื่อเข้ามายังภายในศูนย์นี้มีความเป็นส่วนตัว การออกแบบระบบระบายน้ำให้เก็บมายังบ่อภายใน เพื่อใช้เลี้ยงสัตว์น้ำ จากนั้นค่อยสูบออกไปยังบ่อภายนอกเพื่อป้องกันน้ำท่วมภายใน โดยมีการคำนวณความสูงของระดับน้ำภายในตลอดทั้งปี

แนวคิดเรื่องการประหยัดพลังงานเป็นสิ่งสำคัญ ตัวอาคารของศูนย์ถูกออกแบบให้เป็นกลุ่มอาคาร ทำให้สามารถระบายอากาศด้วยวิธีธรรมชาติได้ดี นอกจากนี้เพื่อป้องกันความร้อนจากดวงอาทิตย์ในบังคลาเทศ สถาปนิกเลือกใช้หลังคากรีนรูฟ ซึ่งตัวหลังคาชนิดนี้สามารถลดความร้อนด้วยการปลูกหญ้าบนหลังคา จากความหนาของระบบหลังคา และหญ้าที่ซับความร้อน ทำให้ช่วยลดอุณหภูมิได้เป็นอย่างดี

จากงานนี้ทำให้เห็นได้ว่า ของดีอยู่รอบตัวเรา แค่หยับจับให้มันเหมาะกับยุคสมัยเท่านั้นเอง

อ้างอิง: www.akdn.org, www.dezeen.com, kashefchowdhury-urbana.com

Tags

Tags:

สาโรช พระวงค์

สถาปนิกผู้ริเป็นนักเขียน และอาจารย์ประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี สนใจในสถาปัตยกรรมที่สร้างคุณภาพที่ชีวิตที่ดีขึ้น เลยมาเขียนเล่าให้ผู้อ่านเป็นเนืองๆ

See all articles

Next Read