‘โต๊ะประชุมยืน’ ลดพฤติกรรมเนือยนิ่ง เพิ่มการขยับร่างกาย ลดความเสี่ยงโรคกลุ่ม NCDs

คุณรู้หรือไม่ว่า การใช้ชีวิตประจำวันแบบเคลื่อนไหวน้อยมากหรือแทบไม่เคลื่อนไหวเลยนั้นเป็นสาเหตุหนึ่งของ ‘กลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง’ หรือกลุ่มโรค NCDs (Non-Communication Diseases) ซึ่งเป็นโรคที่ไม่ได้มีสาเหตุมาจากการติดเชื้อ ไม่ได้เกิดจากเชื้อโรค แต่มีสาเหตุมาจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจำวันที่ขาดการดูแลสุขภาพของตนเอง โดยมีปัญหาหลักคือ มีการใช้ชีวิตประจำวันแบบเคลื่อนไหวน้อยมาก จนก่อให้เกิดพฤติกรรมเนือยนิ่งซึ่งก็คือการเคลื่อนไหวร่างกายน้อยมากหรือไม่เคลื่อนไหวเลย (ไม่รวมเวลาหลับนอน)

การนั่งแช่หน้าจอคอมพิวเตอร์วันละหลาย ๆ ชั่วโมง ไม่ค่อยได้ขยับตัวไปไหน ในที่ทำงาน หรือการนั่งแช่ในห้องประชุมยาว ๆเกือบทั้งวัน ก็จัดว่าเป็นพฤติกรรมเนือยนิ่งเช่นกัน ส่งผลเสียต่อระบบการทำงานของร่างกายไม่ว่าจะเป็น การเผาผลาญน้อยลง การไหลเวียนโลหิตแย่ลง ภูมิคุ้มกันด้อยลง ซึ่งล้วนเป็นสาเหตุของการเกิดโรคกลุ่ม NCDs อาทิ โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคอ้วนลงพุง เป็นต้น นอกจากนี้จากการศึกษาพบว่าการนั่งนาน ๆ ไม่ต่ำกว่าวันละ 6 ชั่วโมงหรือนั่งต่อเนื่องเกิน 2 ชั่วโมงโดยไม่ลุกไปไหนจะเพิ่มความเสี่ยงในการเสียชีวิตมากกว่าคนที่นั่งไม่เกินวันละ 3 ชั่วโมงถึง 37% จากโรคหัวใจ หลอดเลือด และมะเร็ง

ที่ผ่านมา หลายหน่วยงานได้มีการรณรงค์ ส่งเสริมกิจกรรมทางกายไม่ว่าจะเป็นการเชิญชวนให้ใช้บันไดแทนการใช้ลิฟท์ การเพิ่มพื้นที่ในการออกกำลังกายในสถานที่ทำงาน หรือการจัดเวลาพักให้ขยับร่างกาย ล่าสุด สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับศูนย์สร้างเสริมสุขภาวะเมือง Healthy Space Forum ออกแบบ ‘โต๊ะประชุมยืน’ หรือ Stand Up Meeting Table ภายใต้โครงการศึกษาพฤติกรรมระหว่างการประชุมเพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางกายและลดพฤติกรรมเนือยนิ่งของประชากรกลุ่มวัยทำงาน โดยมีจุดประสงค์เพื่อเพิ่มการเคลื่อนไหวออกแรง ส่งเสริมการประชุมที่มีคุณภาพ และลดพฤติกรรมเนือยนิ่งของคนวัยทำงาน โดยโต๊ะสามารถปรับระดับได้ทั้งแบบนั่งและยืน สามารถใช้งานได้อเนกประสงค์ไม่ว่าจะเป็นยืนประชุม นั่งทำงาน หรือใช้สำหรับกิจกรรมยามว่างในสำนักงาน อีกทั้งตัวโต๊ะประชุมยังส่งเสริมให้เกิดการยืดเหยียดระหว่างวันในที่ทำงานอีกด้วย

การยืนประชุมนอกจากจะช่วยให้เรามีการขยับร่างกาย ช่วยเผาผลาญพลังงานและเพิ่มความกระฉับกระเฉงในการทำงานแล้ว ยังช่วยให้เราจดจ่อกับงานมากขึ้น อีกทั้งยังตอบโจทย์ออฟฟิศที่มีพื้นที่น้อยได้เป็นอย่างดีเพราะสามารถใช้งานได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นบริเวณใดของออฟฟิศด้วย ซึ่งโต๊ะประชุมยืนนี้ไปถูกนำไปทดลองใช้แล้วที่งาน PMAC 2019 ที่ผ่านมา

อ้างอิง: Healthy Space Forum

Nungruethai Katuszkewski

แป้ง อดีตเคยทำงานด้าน Marketing และ Buyer แต่ด้วยใจที่รักการเขียนและชอบศึกษาภาษาต่างประเทศ บวกกับการชอบเดินทางท่องเที่ยว ทำให้ผันตัวเองมาเป็นนักเขียนและนักแปลอิสระให้กับนิตยสารและบริษัทต่างๆ

See all articles

Next Read