‘เดอะชุมชน’ นิทรรศการชุมชนฉบับออนไลน์ที่หยิบงานดีไซน์เสริมพลังเรื่องเล่าให้น่าติดตาม

รากเหง้า อัตลักษณ์ วัฒนธรรม หรือภูมิปัญญาท้องถิ่น กลายมาเป็นคำฮิตติดหูมากขึ้น เมื่อช่วงหลังกระแส 'เศรษฐกิจชุมชน' (Local Economy) ได้รับความนิยมและถูกหยิบยกเป็นหนึ่งในเครื่องมือขับเคลื่อนเศรษฐกิจทั่วโลก ท่ามกลางการเติบโตอันจับตานี้ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) ก็ผุดไอเดียจัดทำนิทรรศการออนไลน์ 'เดอะชุมชน' ซึ่งต่อยอดมาจาก 'โครงการพัฒนาคลังข้อมูลชุมชน และเครือข่ายข้อมูล' ที่มีเป้าหมายเสริมสร้างศักยภาพและสนับสนุนชุมชนกว่า 24 แห่งทั่วไทย ในการรวบรวมสารพันเรื่องราววิถี ประเพณี และวัฒนธรรม ที่กระจัดกระจายให้กลายมาเป็นฐานข้อมูลชุมชน ก่อนจัดการอย่างเป็นระบบตามมาตรฐานสากล ผ่านกระบวนการ 'การจัดการวงจรชีวิตข้อมูล' (Data Lifecycle…

Continue Reading‘เดอะชุมชน’ นิทรรศการชุมชนฉบับออนไลน์ที่หยิบงานดีไซน์เสริมพลังเรื่องเล่าให้น่าติดตาม