Creative Citizen

Buses4homeless เปลี่ยนรถเมล์เก่าเป็นที่พัก ห้องอาหาร และห้องเรียนให้คนไร้บ้าน

ปัญหาคนไร้บ้านเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นทั่วโลก ที่หลายประเทศต่างพยายามหาวิธีแก้ไข การใช้ชีวิตของคนไร้บ้านบนพื้นที่สาธารณะต้องประสบกับปัญหาต่างๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็นปัญหาสภาพอากาศและการใช้ชีวิตที่ไม่ถูกสุขลักษณะ ซึ่งการที่คนไร้บ้านต้องตกอยู่ในสภาพเช่นนี้ ทำให้พวกเขารู้สึกว่าตัวเองไร้ค่า ขาดความภาคภูมิใจในตัวเองและสิ้นหวัง ในเมืองหลวงของประเทศพัฒนาแล้วอย่างลอนดอน ประเทศอังกฤษ ก็มีคนไร้บ้านจำนวนไม่น้อยที่เร่ร่อนอยู่ตามท้องถนน ในแต่ละคืนมีคนไร้บ้านกว่า 3,100 คนที่ต้องนอนอยู่ข้างถนนและในปีที่ผ่านมากว่า 400 คนต้องมาเสียชีวิตอยู่ข้างถนน ‘Buses4homeless’ องค์กรเพื่อสังคมในอังกฤษนำโดย Dan Atkins ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ปัญหาดังกล่าว ด้วยการริเริ่มโปรเจ็กต์เปลี่ยนโฉมรถเมล์สองชั้นที่ได้รับบริจาคมาให้เป็นพื้นที่ใช้สอยสำหรับคนไร้บ้าน ประกอบไปด้วยรถเมล์ที่แบ่งตามประโยชน์ใช้สอยคือ รถเมล์สำหรับพักอาศัย ภายในจะเป็นที่นอน 2 ชั้นคล้ายกับในรถไฟ สามารถรองรับคนได้ 20 คนต่อคืน…

Continue Reading
Close Menu