‘เอ็มโซเฟียน เบญจเมธา’ ปรัชญาศาสนาสอดแทรกในทุกอณูของชิ้นงาน

ปัตตานี หนึ่งในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่หลายๆ คนมักจะส่ายหัวหลีกเลี่ยงการเดินทาง แม้กระทั่งคนท้องถิ่นบางคนก็เลือกที่จะย้ายถิ่นฐานจากปัตตานีไปเผชิญชีวิตในที่ที่เขาคิดว่าจะปลอดภัยกว่าแต่คุณเอ็มโซเฟียน เบญจเมธา (เอ็ม) ตัดสินใจเดินทางกลับไปยังถิ่นฐานบ้านเกิด เพื่อสร้างโรงงานผลิตเซรามิกภายใต้แบรนด์ 'เบญจเมธา' ธุรกิจครอบครัวที่สมาชิกทุกท่านมีความเสมอภาค ผ่านปรัชญาแนวทางการออกแบบที่นำหลักคำสอนของศาสนาอิสลามมาถ่ายทอดลงบนชิ้นงานได้อย่างลงตัว Q : ก่อนจะก้าวมาเป็น เซรามิคเบญจเมธา คุณเอ็ม ทำอะไรมาก่อน A : ผมจบการศึกษาจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม สาเหตุหลักที่เลือกเรียนสาขานี้ เพราะส่วนตัวชอบแนวคิดการทำงานที่ต้องใช้สมองทั้งสองด้าน ทั้งในส่วนของงานเชิงสร้างสรรค์ และการวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล ซึ่งจะช่วยให้เราไม่ฟุ้งไปกับการทำงานมากนัก หลังจากจบการศึกษาก็เดินทางไปศึกษาต่อด้านศิลปะประยุกต์ที่ L’Ecole des…

Continue Reading‘เอ็มโซเฟียน เบญจเมธา’ ปรัชญาศาสนาสอดแทรกในทุกอณูของชิ้นงาน