Creative Citizen

‘ให้เด็กเล่นอย่างฉลาด ชาติเจริญ’ ศูนย์ดูแลเด็กในญี่ปุ่นกับพื้นที่ให้เล่นอย่างอิสระ

ในวัยเด็กเป็นช่วงที่สมองมีพัฒนการต่อการเรียนรู้ อันเป็นฐานไปสู่การเป็นวัยรุ่นที่ดี การเล่นซนสำหรับเด็กไม่ใช่เรื่องที่ต้องไปปิดกั้น แต่เป็นเรื่องที่ควรส่งเสริมให้เด็กได้เล่นอย่างเต็มที่ เพราะการเล่นอย่างอย่างสร้างสรรค์จะพาให้เด็กเป็นคนที่มีประสาทสัมผัสต่อสิ่งรอบข้างอย่างดี การออกแบบพื้นที่การเล่นจึงสำคัญ ณ ฮะรุมะ ย่านชานเมืองโตเกียว ญี่ปุ่น เป็นย่านอุตสาหกรรมเครื่องครัวเก่า มีศูนย์ดูแลเด็กที่ออกแบบด้วยแนวคิดกระตุ้นการเรียนรู้ของเด็กแหวกแนวตั้งอยู่ โดยสำนักงานออกแบบ FUKUSHIKEN, HIBINOSEKKEI และ Youji no Shiro รอให้เด็กเข้าไปทำความรู้จักกับพื้นที่เล่นนี้ สถาปนิกเลือกที่จะทำการบอกเล่าเรื่องราวไปพร้อมกับการเล่น เนื่องจากของย่านฮะรุมะโดยรอบเป็นย่านอุตสาหกรรมเก่าที่ดำเนินกิจการโรงหล่อเครื่องครัว การสร้างเรื่องราวจึงเติมเข้าไปในพื้นที่ภายในอย่างแนบเนียน พื้นที่ใช้สอยแบ่งออกเป็น 2 ชั้น ชั้นแรกมีการสร้างเตาไฟ หลุมทราย อันมีที่มาจากไฟ และหลุมทรายที่แทนทรายเป็นลูกบอลหลากสี…

Continue Reading
Close Menu