Creative Citizen

Clothing the Loop: คิดก่อนช้อป อุตสาหกรรมแฟชั่นเสื้อผ้าสร้างมลพิษมหาศาล

เป็นเรื่องน่าตกใจที่การเปลี่ยนเสื้อผ้าใหม่หรือตามแฟชั่นของคนเรากำลังสร้างมลพิษให้กับสิ่งแวดล้อม และยังเป็นตัวการสำคัญหนึ่งที่ทำให้เกิดสภาวะโลกร้อนด้วย เพราะกระบวนการผลิตแปรรูปวัสดุเพื่อนำมาเป็นใยผ้า, การฟอกหนังสัตว์, ไนลอน, โพลีเอสเตอร์ ทั้งหมดนั้นเผาผลาญพลังงานสร้างสภาวะเรือนกระจกมากมายมหาศาลในแต่ละปี ส่วนในขั้นตอนอื่นๆ เช่นการทำความสะอาดเสื้อผ้าในชีวิตประจำวันของคนเรานั้น ก็ปล่อยสารเคมีและไมโครพลาสติกเจือปนลงในน้ำทำลายระบบนิเวศไม่น้อยเช่นกัน ซึ่งไม่แน่ว่าในอนาคตอันใกล้เราอาจไม่เหลือน้ำสะอาดหรืออาหารปลอดมลพิษในการบริโภค ในแต่ละปีไม้ 17 ล้านต้นถูกสังเวยเพื่อนำมาใช้ในอุตสาหกรรมแฟชั่นและสิ่งทอ ซึ่งจะเพิ่มจำนวนเป็นสองเท่าในอีก 20 ปีข้างหน้า นี่เป็นโปรเจ็กต์อาร์ตเพื่อเตือนภัยให้รู้ถึงเหตุการณ์วิกฤตินี้ Clothing The Loop Laura François นักกิจกรรมและนักออกแบบสังคมผู้สนใจปัญหาอุตสาหกรรมแฟชั่นกับสิ่งแวดล้อมร่วมมือกับศิลปิน Vong Wong ที่มีแนวคิดในทางเดียวกันสร้างผลงานมาแล้วมากมาย และเราเคยนำมาเสนอไปบ้างแล้วใน “ภาพถ่ายอิเล็กทรอนิกส์สุดแนว รณรงค์ช่วยกันลดขยะที่กำลังล้นโลก”…

Continue Reading
Close Menu