Read more about the article Ruralation Library ศัลยกรรมบ้านดินเก่าให้มีวิญญาณใหม่เป็นห้องสมุดในหมู่บ้านไต๋เจียซาน ประเทศจีน
桐庐莪山畲族先锋云夕图书馆

Ruralation Library ศัลยกรรมบ้านดินเก่าให้มีวิญญาณใหม่เป็นห้องสมุดในหมู่บ้านไต๋เจียซาน ประเทศจีน

สถาปัตยกรรมต่างมีเวลาของมันเอง เมื่อถูกสร้างในช่วงเวลาหนึ่งก็เหมาะกับการใช้งานในช่วงเวลาหนึ่ง เมื่อกาลเวลาทำงานผ่านไป สถาปัตยกรรมนั้นก็อาจไม่เหมาะสมกับช่วงเวลาใหม่ และทำให้เป็นสาเหตุที่สถาปัตยกรรมต้องมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวมันเอง ไม่ต่างอะไรกับการผ่าตัดหรือศัลยกรรมให้ตัวมันเองมีสังขารที่เหมาะกับยุคสมัยได้ ในพื้นที่ชนบทของประเทศจีน เมืองถงลู่ มณฑลเจ้อเจียง ซึ่งเป็นพื้นที่ของกลุ่มชาติพันธุ์ฉี ในหมู่บ้านโบราณเรียงรายไปด้วยสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นที่เรียกว่าบ้านดิน บ้านดินเหล่านี้ก่อสร้างด้วยเทคนิคก่อสร้างแบบอิฐดินดิบ หรือที่เรียกว่า Adobe เป็นวัฒนธรรมการก่อสร้างร่วมกันที่เราพบได้ทั่วไปในจีน เนื่องจากบ้านดินเหล่านี้มีอายุมากกว่าหลายร้อยปี หลายหลังไม่เหมาะสำหรับการอยู่อาศัยในปัจจุบันแล้ว การตามหาการใช้สอยใหม่ก็เปรียบได้กับการหาวิญญาณใหม่ให้ร่างเดิมที่เคยหมดลมหายใจไปแล้ว คำถามคือวิญญาณแบบไหนที่เหมาะกับบ้านดินอายุเป็นศตวรรษเหล่านี้ อีกหนึ่งคำตอบปรากฏในหมู่บ้านไต๋เจียซาน เมืองอี้ซาน ได้ทำการเข้าไปศัลยกรรมบ้านดินเก่าให้มีวิญญาณใหม่เป็นห้องสมุด จากบ้านดิน 2 หลังที่อยู่ใกล้กัน ถูกปรับเปลี่ยนการใช้สอยจากพื้นที่ที่เคยใช้พักอาศัยให้กลายเป็นพื้นที่สาธารณะ รองรับการใช้สอยใหม่ ทั้งส่วนอ่านหนังสือ ห้องประชุมในชุมชน คาเฟ่…

Continue ReadingRuralation Library ศัลยกรรมบ้านดินเก่าให้มีวิญญาณใหม่เป็นห้องสมุดในหมู่บ้านไต๋เจียซาน ประเทศจีน