Creative Citizen

Fukuyama Renovation Project ปรับโฉมช้อปปิ้งสตรีทอายุกว่า 50 ปีในญี่ปุ่นให้กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้ง

ในหลายวัฒนธรรมตะวันออก ถนนไม่ได้เป็นแค่ทางสัญจร แต่เป็นที่พบปะสังสรรค์ ทำกิจกรรมสาธารณะ ค้าขายแลกเปลี่ยนอีกด้วย จากถนนหน้าตึกแถวเรียงรายเป็นตลาดกึ่งถาวร จนสุดท้ายเมื่อเติมหลังคาคลุมเข้าไประหว่างตึกแถวจึงกลายเป็น shopping street ในที่สุด อย่างในประเทศญี่ปุ่นการจับจ่ายซื้อสินค้าที่ตลาดแบบ shopping street เป็นรูปแบบที่พบได้ทั่วไปทุกเมือง ลักษณะที่คุ้นเคยคือเป็นย่านขายของต่างๆ ที่แสงลงมาน้อย เพราะต้องการหลบแดด ฝน แต่ก็ทำให้แสงในการใช้งานน้อยลงด้วยเช่นกัน shopping street ในบางพื้นที่ที่มีอายุผ่านร้อนหนาวมานาน ต้องมีการปรับปรุงโฉมบ้าง เพื่อให้ตัวย่านการค้านี้สามารถกระตุ้นเมืองด้วยกิจกรรมที่เพิ่มเติมให้เหมาะสมกับยุคด้วยเช่นกัน เช่นกับ การปรับปรุงร้านในถนนยาวราว 440 เมตร อายุกว่า 50…

Continue Reading
Close Menu