Luotuowan Pergola ซุ้มสวยจากไม้เหลือใช้ ประโยชน์สูงสุด เบียดเบียนโลกน้อยสุด

วิทยาศาสตร์นำพาความก้าวหน้าแก่มวลมนุษย์ชาติ เราสามารถสร้างสถาปัตยกรรมที่มีพื้นที่เท่าเดิม หรือมากกว่าเดิม ด้วยการใช้ทรัพยาการที่น้อยลงได้ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย  ดังที่สถาปนิกนักคิดชาวอเมริกันผู้ล่วงลับคือ ลุงบักกี้ หรือ บักมินสเตอร์ ฟูลเลอร์ ชอบถามสถาปนิกผู้ที่เขาพบเจอในช่วงเวลาที่เขายังมีชีวิตอยู่ว่า “คุณสถาปนิก อาคารของคุณหนักเท่าไร?” แนวคิดนี้ถูกถ่ายทอดมาสู่พื้นที่ในชนบทห่างไกลของประเทศจีน ณ หมู่บ้านหลัวหยัวหวัง มณฑลเหอเป่ย เมื่อหมู่บ้านในชนบทถูกทิ้งร้างเสื่อมโทรมมากขึ้นจากการอพยพเข้าไปทำงานในเมืองใหญ่ของประชากร เหมือนกับหลายท้องที่ในจีน ทางรัฐบาลท้องถิ่นได้เข้ามาให้ความช่วยเหลือเรื่องเงินทุนในการปรับปรุงที่พักอาศัย โดยมีเงื่อนไขที่ต้องสร้างความกลมกลืนของหมู่บ้าน โดยให้เลือกใช้หลังคาเปลือกไม้หรือหลังคาคอนกรีตที่มีลักษณะเลียนแบบของเดิม นอกจากงบประมาณสำหรับปรับปรุงบ้านแล้ว ทางรัฐยังมีงบสำหรับปรับปรุงพื้นที่สาธารณะด้วย ซึ่งรวมไปถึงการปรับปรุงซุ้มทางเดินด้วยเช่นกัน LUO Studio สำนักงานออกแบบจากปักกิ่ง ได้เป็นผู้รับหน้าที่ออกแบบพื้นที่สาธารณะของหมู่บ้าน ด้วยการออกแบบซุ้มไม้ในหมู่บ้าน เมื่อมองจากปัญหาคือมีวัสดุเหลือทิ้งจากการปรับปรุงบ้านเรือนคือไม้ท่อนสำหรับโครงสร้าง…

Continue ReadingLuotuowan Pergola ซุ้มสวยจากไม้เหลือใช้ ประโยชน์สูงสุด เบียดเบียนโลกน้อยสุด