Creative Citizen

House of PeacE บ้านต้นแบบทรงโดม ราคาถูก ประหยัดพลังงาน

ปัญหาที่อยู่อาศัย แม้จะเป็นปัจจัย 4 ที่สำคัญกับมนุษย์ขั้นพื้นฐาน แต่ในปัจจุบันยังเป็นปัญหาที่แก้ไม่ได้หมดจดในประเด็นที่อยู่อาศัยขาดแคลนจนทุกวันนี้ ปัญหาที่ดูจะยืดเยื้อเกิดจากเรื่องราคาค่าก่อสร้าง วัสดุ การขนส่ง อาจจะบรรเทาลงไปได้การมองสิ่งรอบตัวอย่างโครงการ House of PeacE หรือโครงการ HOPE โครงการ HOPE ดำเนินการโดย Green New World ซึ่งเป็นองค์กรณ์ไม่แสวงกำไรจากแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา ด้วยแนวคิดที่ต้องการสร้างบ้านต้นแบบที่สามารถสร้างได้ด้วยตัวเอง ราคาถูก และหัวใจของการสร้างบ้านนี้คือการมองมายังวัสดุพื้นฐานอย่างดิน การก่อสร้างโครงการนี้ใช้เทคนิค Superadobe ที่ถูกพัฒนาจากสถาปนิกจอมบุกเบิก Gernot Minke…

Continue Reading
Close Menu