Creative Citizen

สะเทือนใจแค่ไหน เมื่อแม่อ่านจดหมาย ‘ลาออก’ จาก ‘การเป็นแม่’ ให้ลูกฟัง

ลูกจ้างหญิงกับลูกจ้างชาย ถ้าไม่นับเรื่องลักษณะทางร่างกายแล้ว ในการทำงาน ทักษะ  ความสามารถต่างๆ ระหว่างชายหญิงก็เท่าเทียมกัน แต่เพศหญิงต้องเป็นฝ่ายที่ต้องอุ้มครรภ์ให้กำเนิดมนุษย์  ซึ่งในระหว่างที่มีครรภ์นั้น เป็นระยะเวลาที่จะต้องได้รับความดูแลเป็นอย่างมาก ดังนั้นกฎหมาย จึงกำหนดการคุ้มครองแรงงานหญิงไว้เป็นพิเศษ แต่เชื่อหรือไม่ ยังมีผู้ว่าจ้างทั้งบริษัทหรือองค์กรทั่วโลกบังคับให้ลูกจ้างหญิงเซ็นต์ชื่อในจดหมายลาออกในกรณีที่ตั้งครรภ์เอาไว้ก่อน ตั้งแต่ตอนเซ็นต์สัญญาเข้าทำงาน เพื่อสิทธิประโยชน์ของผู้ว่าจ้างที่ไม่ต้องหาลูกจ้างทดแทน หรือสูญเสียผลประโยชน์ระหว่างที่ลูกจ้างประจำใช้สิทธิ์ลาคลอด ในประเทศอิตาลีก็เช่นกัน หนังสือพิมพ์รายวันชื่อดังของอิตาลี Corriere Della Sera เชื่อมั่นในความยุติธรรม เห็นถึงความไม่เท่าเทียมกันทางเพศ จึงออกแคมเปญ Mom Don't Quit ชวนผู้หญิงเซ็นต์ชื่อร่วมต่อต้านการกระทำดังกล่าวของผู้จ้างและให้กฏหมายเอาผิดกับผู้ว่าจ้าง แคมเปญนึ่สื่อสารด้วยคลิปออนไลน์เป็นหลัก ซึ่งเป็นคลิปวิดีโอที่ผู้หญิงโดยเฉพาะคนเป็นแม่ต้องปาดน้ำตาด้วยการตั้งคำถามว่า "หากแม่ต้องลาออกจากการเป็นแม่เพื่อทำงาน?" โดยจัดฉากให้แม่มาอ่านจดหมายลาออกจากการเป็นแม่ให้ลูกฟัง…

Continue Reading
Close Menu