Creative Citizen

หุ่นขยะพลาสติกและหลุมมนุษย์…เงาสะท้อนปัญหาสิ่งแวดล้อมในสังคมบริโภคนิยม

ที่ทบิลีซี  (Tbilisi) เมืองหลวงของประเทศจอร์เจีย (Georgia) เมืองที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่าพันปี ท่ามกลางบรรยากาศท้องฟ้าอันสวยสด กำลังมีงานแสดงศิลปะร่วมสมัยบอกเล่าถึงวัฒนธรรมใหม่ที่มาพร้อมกับความเจริญของวิถีชีวิต ทว่าอาจจะทำลายภาพความงดงามที่มีมาให้หมดไปอย่างรวดเร็ว ในงานเทศการแสดงผลงานศิลปะ Nova I จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีโดย The Art Villa Garikula ซึ่งมีงานศิลปะเข้าร่วมแสดงมากกว่า 300 ชิ้น นี่เป็นหนึ่งโปรเจ็กต์ที่ได้รับเชิญให้เข้าร่วมแสดงใช้ชื่อว่า ภาพสะท้อนของธรรมชาติ ‘Nature’s reflection’ ผลงานของ Icy & Sot ศิลปินสองพี่น้องชาวอิหร่านที่ไปเติบโตใน Brooklyn Icy…

Continue Reading
Close Menu