Creative Citizen

‘Fenik’ ตู้เย็นขนาดพกพา ไม่ใช้ไฟฟ้า ไม่ใช้น้ำแข็ง ทางเลือกใหม่สำหรับการถนอมอาหาร

ตู้เย็นเป็นสิ่งจำเป็นและขาดไม่ได้สำหรับทุกบ้าน เพราะมันเป็นอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ช่วยถนอมอาหาร ป้องกันการเน่าเสีย ช่วยยืดอายุอาหารให้นานขึ้น อีกทั้งยังสามารถตอบสนองไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตของคนยุคปัจจุบันที่มีความเร่งรีบสูง ไม่ค่อยมีเวลาไปจ่ายตลาดเพื่อซื้อของสดได้ทุกวัน แต่สำหรับคนบางกลุ่มที่มีฐานะยากจนหรืออาศัยอยู่ในพื้นที่ห่างไกลความเจริญ ไม่มีกระแสไฟฟ้าเข้าถึงนั้นกลับไม่มีตู้เย็นใช้ ส่งผลให้อาหารสดเหลือทิ้งอย่างไร้ประโยชน์จำนวนมาก ด้วยเหตุนี้ ‘Fenik’ จึงถูกพัฒนาขึ้นโดยนักศึกษาจาก Massachusetts Institute of Technology เพื่อเป็นทางเลือกใหม่ให้คนทุกกลุ่มเข้าถึงได้ อีกทั้งยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม Fenik เป็นตู้เย็นหรือกล่องเก็บความเย็นแบบพกพาที่ทำงานได้โดยอาศัยเพียงแค่น้ำแทนการใช้กระแสไฟฟ้า มาในดีไซน์ขนาดกะทัดรัด 22.4 x 17.7 x 4.6 นิ้ว หนัก 2 กิโลกรัม ความจุ…

Continue Reading
Close Menu