Creative Citizen

‘Refugee Fest’ ยอมรับความแตกต่าง เปิดโอกาส สร้างมิตรภาพด้วยศิลปะ

ปัญหาผู้อพยพเป็นอีกหนึ่งในวิกฤตที่ทั่วโลกกำลังเผชิญ มาเลเซียเป็นอีกประเทศที่มีผู้อพยพเดินทางลี้ภัยจากสงครามและความยากจนเข้ามาเป็นจำนวนมาก และก็เหมือนกับในหลายประเทศอีกเช่นกัน ที่ถึงจะลี้ภัยเข้ามาอยู่ในประเทศที่ปลอดภัยทางกายภาพแล้ว แต่ผู้อพยพเหล่านั้นก็ยังต้องพบเจอปัญหาทางสังคมและสภาวะจิตใจอันเกิดจากทัศนคติที่ไม่ดีของประชาชนเจ้าของประเทศ เพราะพวกเขาส่วนมากมักมองผู้อพยพ คนไร้สัญชาติ แรงงานด่างด้าว หรือแม้แต่ชนพื้นเมืองของประเทศตนเอง ว่าเป็นบุคคลอันตรายไม่น่าคบหา Mahi Ramakrishnan ผู้ทำงานกับผู้อพยพมานานถึง 12 ปี เล็งเห็นปัญหาดังกล่าว เธอจึงคิดหาทางเชื่อมผู้อพยพเข้ากับสังคมมาเลเซียให้แนบแน่นมากขึ้นด้วยการจัดเทศกาลที่ชื่อว่า Refugee Fest “ฉันเชื่อว่าคนส่วนมากกลัวในสิ่งที่พวกเขาไม่สามารถเข้าใจได้ทั้งหมด ฉันก็เลยตั้งใจจะช่วยชาวมาเลเซียให้รู้จักผู้อพยพมากขึ้น โดยสิ่งที่คุณต้องทำก็แค่มาร่วมงาน นั่งลง ดื่มกาแฟหรือชา และลองเปิดใจฟังพวกเขาดู แล้วคุณก็จะรู้ว่าผู้อพยพก็เป็นคนเหมือนกับคุณ ผู้อพยพมีความฝันเช่นเดียวกับลูกๆ ของคุณ” Refugee Fest…

Continue Reading
Close Menu