There’s a Monster in My Kitchen: สัตว์ประหลาดในห้องครัวมาบอกความน่ากลัวของเนื้อสัตว์อุตสาหกรรม

แม้ในนิทานหรือเรื่องเล่าก่อนนอนที่พ่อแม่ขับกล่อมเด็กให้หลับฝันดีจะมาจากความหวังที่จะให้เด็กมีอนาคตที่งดงาม แล้วปัจจัยอะไรที่จะส่งเสริมให้สิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นได้ ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมอย่างรวดเร็วของโลก มันช่างห่างไกลจากความรู้สึกของคนยามที่ต้องอยู่ในบ้านที่ปิดมิดชิด ดูจะปลอดภัยตัดขาดจากโลกภายนอกทั้งหมด หากมองอย่างหลวมๆ ก็คงเป็นเช่นนั้น ทว่าพิจารณาให้ถ่องแท้แล้วความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมนั้นสะท้อนผ่านเข้ามาในบ้านอย่างใกล้ชิดแบบที่เราอาจไม่เคยคิดถึง เช่นในหนังอะนิเมชั่นเรื่องนี้ 'There’s a Monster in My Kitchen’ ซึ่งเป็นเรื่องเล่าต่อเนื่องจากเรื่องก่อน ‘the Ran-tang’ (อุรังอุตังน้อยในอินโดนีเซีย) บนแก่นแนวคิดเกี่ยวกับการทวงถามหาความสมดุลของธรรมชาติที่หายไปจากการบริโภคและอุตสาหกรรมของมนุษย์ โดยวางโครงเรื่องเรียบง่าย ไม่ซับซ้อน และด้วยบทบรรยายแนวบทกวีหรือนิทานสอนเด็กเพื่อสื่อสารถึงปัญหาที่กำลังเกิดขึ้น สำหรับ There’s a Monster in My Kitchen…

Continue ReadingThere’s a Monster in My Kitchen: สัตว์ประหลาดในห้องครัวมาบอกความน่ากลัวของเนื้อสัตว์อุตสาหกรรม