Creative Citizen

ทุนการศึกษาในรูปแบบที่อยู่อาศัย และการดีไซน์เพื่อประโยชน์สูงสุด

‘การศึกษาคือการสร้างสรรค์และจรรโลงความก้าวหน้าทางวิทยาการ เป็นส่วนสำคัญของการก่อร่าง ถ่ายทอด และสืบสานองค์ความรู้ที่เกื้อหนุนให้คนและสังคมหนึ่งๆ มีความเจริญงอกงาม’ นิยามข้างต้นไม่ได้เป็นเพียงการให้ความหมายของคำว่า ‘การศึกษา’ แต่คือต้นขั้วทางความคิดของโครงการ ‘AP Space Scholarship’ นี้ด้วย โดยโครงการดังกล่าวเป็นการพัฒนาร่วมกันระหว่าง ‘AP Design Lab’ และดีไซน์สตูดิโอสัญชาติอิตาเลี่ยน ‘FABRICA’ ที่เลือกเปิดโอกาสทางด้านการศึกษาในรูปแบบที่ต่างออกไป ผ่าน ‘จำนวนตารางเมตร’ ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่พื้นที่พักอาศัย ค่าใช้จ่ายส่วนกลาง และค่าเดินทาง ตลอด 1 ปีเต็ม ให้แก่น้องๆ เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์…

Continue Reading
Close Menu