CASACO บ้านไม้เก่าที่กลายเป็นพื้นที่ใหม่สำหรับกิจกรรมในชุมชนบนเขา

สถาปัตยกรรมก็เหมือนสังขารมนุษย์ ล้วนต้องมีการปรุงแต่งให้เข้ากับกาลเวลา สถาปัตยกรรมที่ดีจึงประกอบไปด้วยกาลเทศะที่ดีในตัวของมันเอง ถ้าสังขารไม่ดี ก็ต้องทำการปรุงแต่งให้รับใช้กับสังคมที่มันตั้งอยู่ ในหมู่บ้านบนเขาแห่งหนึ่งในเมืองโยะโกะฮะมะ จังหวัดคะนะงะวะ หมู่บ้านนี้ตั้งอยู่ในย่านชุมชนบนเขา มีบ้านหลังไม้เก่าในชุมชนที่ถูกปรุงสังขารให้ไปกับกิจกรรมใหม่ของชุมได้น่าสนใจ เรียบง่าย แต่มากด้วยกระบวนการคิด ที่ขอแนะนำในคราวนี้คือ CASACO ออกแบบโดยสำนักงานสถาปนิกในท้องที่โยะโกะฮะมะคือ Tomito Architecture ที่รับหน้าที่ปลุกชีวิตบ้านเก่านี้ สถาปนิกออกแบบโดยรวมหลากโปรแกรมเข้าด้วยกัน ทั้ง เกสต์เฮาส์ ร้านกาแฟ แชร์เฮาส์ (บ้านที่ใช้พื้นที่ส่วนกลางรวมกันในหลายครอบครัว) เพื่อให้บ้านที่เปิดรับหลายครอบครัวให้เข้ามามีกิจกรรมร่วมกันในชุมชนนี้ ให้บ้านไม้ 2 ชั้น อายุ 65 ปี…

Continue ReadingCASACO บ้านไม้เก่าที่กลายเป็นพื้นที่ใหม่สำหรับกิจกรรมในชุมชนบนเขา