June : ชีวิตดีขึ้นเมื่อแบ่งปันเส้นทาง

จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อคุณยายผู้โดดเดี่ยวและใช้วันเวลาไปกับกิจกรรมส่วนตัวอันแสนว่างเปล่า ทั้งยังต้องสูญเสียรถคู่ใจ เธอนึกว่าตัวเองได้เสียสิ่งสำคัญและความทรงจำดีๆในชีวิตไปแล้ว แต่ไม่! หลังจากได้รถใหม่คุณยายกลับค้นพบวิถีชีวิตใหม่ที่จะไม่ทำให้ชีวิตว่างเปล่าแถมยังมีคุณค่าสำหรับชีวิตอื่น...ด้วยการแชร์เส้นทางโดยสารกับผู้คนในเมือง นี่อาจฟังดูไม่แปลกเพราะมีคนขับแท็กซี่อยู่กลาดเกลื่อนที่ทำอย่างนั้น แต่ไม่ใช่อย่างที่เข้าใจเพราะนี่ไม่ใช่เพียงการขับขี่ที่หวังที่จะหาเงินเป็นอาชีพ หากแต่มีมิตรภาพปนอยู่ตลอดเส้นทาง และหากยังนึกภาพไม่ออกลองมาหาคำตอบจากหนังอะนิเมชั่นสั้นเรื่องนี้กัน June: Life Is Better When You Share A Ride 'ชีวิตดีขึ้นเมื่อได้แบ่งปันเส้นทาง' Lyft แท็กซี่เป็นชุมชนผู้ใช้รถกลุ่มใหม่ในสหรัฐ ที่หวังจะสร้างบรรยากาศการเดินทางไปพร้อมกับมิตรภาพ เพราะในทุกครั้งภายในรถส่วนบุคคลที่เราใช้เดินทางนั่นหมายถึงโอกาสที่จะช่วยให้ชีวิตคนอื่นดีขึ้นด้วย ไม่เพียงแค่แบ่งปันเส้นทางแต่เป็นการปันรอยยิ้มไปพร้อมกับสร้างชุมชนสัมพันธ์ให้เข้มแข็ง หนังสั้นเรื่องนี้เดินบนแนวคิดการตลาดและคุณค่าทางจิตใจควบคู่กันไป และหากเรามองข้ามเรื่องการค้าออกไปก็พบบางสิ่งที่ขาดหายไปจากสังคมเมือง นั่นคือน้ำใจที่ควรแบ่งปันให้กัน สิ่งที่กีดกันเราให้ห่างจากกัน คือพื้นที่ส่วนตัวที่เราหวงแหนและจับจองเป็นเจ้าของโดยไม่เคยคิดแบ่งปันคนอื่น หากปรับเปลี่ยนดูบ้างไม่แน่เราอาจมีเพื่อนร่วมทางภายในหมู่บ้านที่คุ้นเคยและไว้ใจได้ ซึ่งพร้อมจะช่วยเหลือเราในยามคับขันเมื่อกำแพงของความคิดด้านผลประโยชน์ลดลง…

Continue ReadingJune : ชีวิตดีขึ้นเมื่อแบ่งปันเส้นทาง