Creative Citizen

‘Layer’ รองเท้าลดขยะ ซ่อมและเปลี่ยนสไตล์เองได้ตามใจชอบด้วยมือคุณเอง

ด้วยกระแสของ Fast Fashion ในปัจจุบัน ส่งผลให้สินค้าประเภทเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายนั้นถูกผลิตขึ้นมามากมายตามฤดูกาล ราคาถูกและเป็นแบบใช้ไม่กี่ครั้งแล้วทิ้ง รองเท้าก็เป็นหนึ่งในสินค้าแฟชั่นที่ถูกผลิตขึ้นจำนวนมิน้อย โดยในแต่ละปีมีรองเท้าถูกผลิตมากถึง 22.5 พันล้านคู่ และในจำนวนรองเท้าดังกล่าว รองเท้าจำนวนประมาณ 300 ล้านคู่ก็จะถูกนำไปทิ้งเป็นขยะฝังกลบ เพราะว่ามันไม่สามารถรีไซเคิลได้ ส่งผลให้เกิดขยะรองเท้าจำนวนมากกลายเป็นภาระต่อสิ่งแวดล้อมในอนาคต ทำไมรองเท้าลำลองส่วนใหญ่ถึงรีไซเคิลไม่ได้? นั่นก็เพราะรองเท้าไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อให้สามารถซ่อมได้ ดังนั้นในขั้นตอนการผลิตรองเท้าจึงมักเย็บและติดกาวในแต่ละส่วนเข้าด้วยกันเพื่อความแข็งแรงทนทาน ด้วยเหตุนี้ Evan Stuart นักออกแบบจาก Dublin Institute of Technology จึงพัฒนารองเท้าที่สามารถซ่อมได้ นำกลับมาใช้ใหม่ได้แบบยั่งยืนที่มีชื่อว่า ‘Layer’ เพื่อช่วยลดปัญหาขยะรองเท้าที่มีจำนวนมหาศาลในปัจจุบัน…

Continue Reading
Close Menu