‘ตามสั่ง-ตามส่ง’ แพลตฟอร์มสั่งและส่งอาหารโดยวินมอเตอร์ไซค์แถวบ้าน เพิ่มรายได้วินฯ และร้านอาหารในยุคโควิด-19

สถานการณ์โควิด-19 ส่งผลกระทบต่อทุกอาชีพ หลายคนต้องประสบกับปัญหารายได้ลดลง การดำเนินชีวิตที่เปลี่ยนไป ต้องกักตัวอยู่ในบ้านเพื่อลดความเสี่ยงต่อการติดโรค ส่งผลให้แพลตฟอร์มบริการส่งอาหารเข้ามาเข้ามามีบทบาทในชีวิตของเรามากขึ้น ในขณะที่กลุ่มคนบางอาชีพอาทิ พ่อค้าแม่ค้า ผู้ประกอบการร้านอาหารเล็กๆ หรือวินมอเตอร์ไซด์รับจ้างกลับเสียลูกค้าและมีรายได้ลดลง เพราะคนส่วนมากไม่ได้ออกจากบ้านไปไหน จากผลกระทบดังกล่าว กระตุ้นให้เกิดความร่วมมือกันของวินมอเตอร์ไซด์รับจ้างย่านลาดพร้าว 101 ร่วมกับส่วนงานต่างๆ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยการสนับสนุนของสำนักงานสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดทำโครงการ 'ตามสั่ง-ตามส่ง' เพื่อสร้างโอกาสและความมั่นคงทางอาชีพและรายได้ให้กับวินมอเตอร์ไซด์รับจ้างและร้านค้ารายย่อย เช่นพ่อค้าแม่ค้าร้านอาหารตามสั่ง อีกทั้งปัจจุบันแพลตฟอร์มบริการส่งอาหารมีค่าธรรมเนียมส่วนแบ่งจากร้านค้าที่ค่อนข้างสูง ทำให้ผู้บริโภคทำให้ต้องจ่ายค่าอาหารแพงขึ้น หรือจ่ายค่าอาหารเท่าเดิมแต่ได้ปริมาณอาหารที่น้อยลง โครงการ 'ตามสั่ง-ตามส่ง' จึงเป็นแพลตฟอร์มทางเลือกใหม่ที่ลดการเอารัดเอาเปรียบผู้บริโภคและร้านค้ารายย่อย รวมถึงเป็นพื้นที่ในการสร้างรายได้ให้กับวินมอเตอร์ไซต์รับจ้างด้วย 'ตามสั่ง-ตามส่ง'…

Continue Reading‘ตามสั่ง-ตามส่ง’ แพลตฟอร์มสั่งและส่งอาหารโดยวินมอเตอร์ไซค์แถวบ้าน เพิ่มรายได้วินฯ และร้านอาหารในยุคโควิด-19