‘ตามสั่ง-ตามส่ง’ แพลตฟอร์มสั่งและส่งอาหารโดยวินมอเตอร์ไซค์แถวบ้าน เพิ่มรายได้วินฯ และร้านอาหารในยุคโควิด-19

สถานการณ์โควิด-19 ส่งผลกระทบต่อทุกอาชีพ หลายคนต้องประสบกับปัญหารายได้ลดลง การดำเนินชีวิตที่เปลี่ยนไป ต้องกักตัวอยู่ในบ้านเพื่อลดความเสี่ยงต่อการติดโรค ส่งผลให้แพลตฟอร์มบริการส่งอาหารเข้ามาเข้ามามีบทบาทในชีวิตของเรามากขึ้น ในขณะที่กลุ่มคนบางอาชีพอาทิ พ่อค้าแม่ค้า ผู้ประกอบการร้านอาหารเล็กๆ หรือวินมอเตอร์ไซด์รับจ้างกลับเสียลูกค้าและมีรายได้ลดลง เพราะคนส่วนมากไม่ได้ออกจากบ้านไปไหน

จากผลกระทบดังกล่าว กระตุ้นให้เกิดความร่วมมือกันของวินมอเตอร์ไซด์รับจ้างย่านลาดพร้าว 101 ร่วมกับส่วนงานต่างๆ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยการสนับสนุนของสำนักงานสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดทำโครงการ ‘ตามสั่ง-ตามส่ง’ เพื่อสร้างโอกาสและความมั่นคงทางอาชีพและรายได้ให้กับวินมอเตอร์ไซด์รับจ้างและร้านค้ารายย่อย เช่นพ่อค้าแม่ค้าร้านอาหารตามสั่ง อีกทั้งปัจจุบันแพลตฟอร์มบริการส่งอาหารมีค่าธรรมเนียมส่วนแบ่งจากร้านค้าที่ค่อนข้างสูง ทำให้ผู้บริโภคทำให้ต้องจ่ายค่าอาหารแพงขึ้น หรือจ่ายค่าอาหารเท่าเดิมแต่ได้ปริมาณอาหารที่น้อยลง โครงการ ‘ตามสั่ง-ตามส่ง’ จึงเป็นแพลตฟอร์มทางเลือกใหม่ที่ลดการเอารัดเอาเปรียบผู้บริโภคและร้านค้ารายย่อย รวมถึงเป็นพื้นที่ในการสร้างรายได้ให้กับวินมอเตอร์ไซต์รับจ้างด้วย

‘ตามสั่ง-ตามส่ง’ เป็นโครงการพัฒนาช่องทาง ‘สั่งอาหาร – ส่งคน’ ที่เป็นสื่อกลางรับบริการสั่งอาหารผ่านเว็บไซต์ www.ตามสั่ง-ตามส่ง.com และไลน์ออฟฟิเชียล @tamsang-tamsong โดยโครงการจะประสานสั่งอาหารกับทางร้าน และให้วินมอเตอร์ไซค์ไปรับอาหารเพื่อนำส่งแก่ผู้สั่งตามที่อยู่ที่ระบุไว้  ซึ่งโครงการจะไม่ได้คิดค่าบริการหรือส่วนแบ่งเปอร์เซ็นต์ใดๆ ดังนั้นวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างและร้านอาหารจะได้รับรายได้ไปเต็มๆ ซึ่งหลักการของ ‘ตามสั่ง-ตามส่ง’ จะใช้วินมอเตอร์ไซค์เป็นศูนย์กลางในการรับส่งอาหาร ผู้โดยสาร และรับส่งของอื่นๆ ผ่านแพลตฟอร์มที่มีอยู่แล้วอย่าง LINE,  iSharing และ Zello

สำหรับการ ‘สั่งอาหาร’ จะคิดค่าบริการในอัตราเท่ากับโดยสารวินปกติ + ค่าบริการ 10 บาท สำหรับการ ‘ส่งคน’ + ค่าบริการ 5 บาท (ค่าบริการ = ช่วยค่าใช้จ่ายพี่วินในการวิ่งรถเปล่ากลับซอย) ส่วนพื้นที่นอกลาดพร้าว 101 จะเก็บค่าบริการตามระยะทางกิโลเมตรละ 10 บาท บวกกับอัตราบริการคงที่ตามระยะทางเริ่มที่ 2-5 กิโลเมตรแรก 20 บาท 5-10 กิโลเมตรต่อไปที่ 30 บาท ส่วน 10 กิโลเมตรขึ้นไปที่ 50 บาท

โครงการนี้เป็นโครงการนำร่อง โดยเริ่มทดลองใช้แล้วในย่านถนนลาดพร้าว 101 เพื่อเสริมความเข้มแข็งของชุมชน สร้างความมั่นคงและเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างคนในชุมขน นับว่าเป็นหนึ่งโมเดลทางเลือกที่หลายชุมชนสามารถนำไปปรับใช้และนำไปต่อยอดได้ ซึ่งไม่เพียงช่วยร้านอาหารเล็กๆ ให้มีช่องทางการขายเพิ่มขึ้นในช่วงสถานการณ์โควิด-19 แต่ยังช่วยให้วินมอเตอร์ไซด์เข้าใจการบริการและมีระบบระเบียบมากขึ้นด้วย

อ้างอิง: ตามสั่ง-ตามส่ง, Facebook: Tamsangtamsong101

Nungruethai Katuszkewski

แป้ง อดีตเคยทำงานด้าน Marketing และ Buyer แต่ด้วยใจที่รักการเขียนและชอบศึกษาภาษาต่างประเทศ บวกกับการชอบเดินทางท่องเที่ยว ทำให้ผันตัวเองมาเป็นนักเขียนและนักแปลอิสระให้กับนิตยสารและบริษัทต่างๆ

See all articles

Next Read