Transparent Mosque มัสยิดโปร่งใสเผยความจริงภายในที่ชาวมุสลิมอยากบอกให้โลกรู้

มีผู้คนจำนวนไม่น้อยบนโลกใบนี้ที่มักขีดเส้นกั้นกลางระหว่างกันเพียงเพราะนับถือพระเจ้ากันคนละองค์ การแบ่งฝักแบ่งฝ่ายดังกล่าว นำไปสู่ความไม่เข้าใจกัน ความขัดแย้ง และเหตุการณ์ความรุนแรงมากมาย หนึ่งในศาสนาที่มักถูกแบ่งแยกออกไปและมองในแง่ร้ายอยู่เสมอคือ อิสลาม แต่การเหมารวมว่าชาวมุสลิมทุกคนคือผู้ก่อการร้ายนั้นย่อมไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้อง Ajlan Gharem อาจารย์สอนคณิตศาสตร์ที่โรงเรียนแห่งหนึ่งในเมืองริยาด ประเทศซาอุดิอาระเบีย น่าจะเป็นหนึ่งในชาวมุสลิมที่เคยถูกเหมารวมว่าเป็นผู้ร้าย เป็นพวกหัวรุนแรง เขาจึงต้องการสื่อสารออกไปยังผู้คนที่เป็นโรคหวาดกลัวคนมุสลิมว่า ไม่ใช่มุสลิมทุกคนที่หัวรุนแรง และมัสยิดไม่ใช่สถานที่เพาะพันธุ์ของผู้ก่อการร้าย โดยในการสื่อข้อความเหล่านี้ Gharem ผู้ที่ยังใช้เวลาอีกส่วนหนึ่งทำงานศิลปะและก่อตั้ง Gharem Studio ร่วมกับน้องชายของเขา ได้เลือกที่จะพูดผ่านผลงานศิลปะ Transparent Mosque หรือมัสยิดโปร่งใสที่เผยให้ทุกคนจากศาสนาอื่นๆ ได้มองเข้าไปว่าจริงๆ แล้ว เกิดอะไรขึ้นในมัสยิดกันบ้าง…

Continue ReadingTransparent Mosque มัสยิดโปร่งใสเผยความจริงภายในที่ชาวมุสลิมอยากบอกให้โลกรู้