สำนักงานพัฒนาชนบทในเวียดนาม: สวย-ถูก-ดี-ก่อสร้างรวดเร็ว

แม้ว่าจะในการสร้างสถาปัตยกรรมใหม่ทุกครั้งจะก่อเกิดการทำลายธรรมชาติตามมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่ด้วยแนวคิดที่สร้างให้เกิดความคุ้มค่าทางการใช้ทรัพยากรและลดการใช้พลังงาน เป็นทางออกที่ทำให้สถาปัตยกรรมมีคุณค่า ตอบรับกับยุคสมัยได้เช่นกัน ในย่านของที่ทำการรัฐบาลใจกลางเมืองฮาตินห์ จังหวัดฮาตินห์ เวียดนาม สำนักงานสถาปนิกเวียดมาม H&P Architects ได้รับโจทย์ให้ทำการออกแบบอาคารสำนักงาน SRDP-IWMC ซึ่งเป็นสำนักงานที่ดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาชนบทอย่างยั่งยืน และการจัดการทรัพยากรน้ำ ผังเมือง ในจังหวัดฮาตินห์ โจทย์ถูกตีความให้สอดคล้องกับกิจกรรมภายในคือ ‘ภายลักษณ์ที่น่าจดจำ + ราคาถูก + ก่อสร้างได้รวดเร็ว’ ดังนั้นท่ามกลางงบประมาณที่จำกัดเพียง 5 แสนเหรียญสหรัฐ พร้อมเงื่อนไขเรื่องเฟอร์นิเจอร์เก่าต้องนำกลับมาใช้ใหม่ให้มากที่สุด จึงออกมาเป็นอาคารสำนักงานที่มีเปลือกเก๋สะดุดตาหลังนี้ ด้วยประเด็นเรื่องสิ่งแวดล้อม ทำให้อาคารสำนักงานสูง 3…

Continue Readingสำนักงานพัฒนาชนบทในเวียดนาม: สวย-ถูก-ดี-ก่อสร้างรวดเร็ว