สำนักงานพัฒนาชนบทในเวียดนาม: สวย-ถูก-ดี-ก่อสร้างรวดเร็ว

แม้ว่าจะในการสร้างสถาปัตยกรรมใหม่ทุกครั้งจะก่อเกิดการทำลายธรรมชาติตามมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่ด้วยแนวคิดที่สร้างให้เกิดความคุ้มค่าทางการใช้ทรัพยากรและลดการใช้พลังงาน เป็นทางออกที่ทำให้สถาปัตยกรรมมีคุณค่า ตอบรับกับยุคสมัยได้เช่นกัน

ในย่านของที่ทำการรัฐบาลใจกลางเมืองฮาตินห์ จังหวัดฮาตินห์ เวียดนาม สำนักงานสถาปนิกเวียดมาม H&P Architects ได้รับโจทย์ให้ทำการออกแบบอาคารสำนักงาน SRDP-IWMC ซึ่งเป็นสำนักงานที่ดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาชนบทอย่างยั่งยืน และการจัดการทรัพยากรน้ำ ผังเมือง ในจังหวัดฮาตินห์ โจทย์ถูกตีความให้สอดคล้องกับกิจกรรมภายในคือ ‘ภายลักษณ์ที่น่าจดจำ + ราคาถูก + ก่อสร้างได้รวดเร็ว’ ดังนั้นท่ามกลางงบประมาณที่จำกัดเพียง 5 แสนเหรียญสหรัฐ พร้อมเงื่อนไขเรื่องเฟอร์นิเจอร์เก่าต้องนำกลับมาใช้ใหม่ให้มากที่สุด จึงออกมาเป็นอาคารสำนักงานที่มีเปลือกเก๋สะดุดตาหลังนี้

ด้วยประเด็นเรื่องสิ่งแวดล้อม ทำให้อาคารสำนักงานสูง 3 ชั้นตั้งในทิศทางตามตะวัน (วางอคารให้ด้านสั้นของอาคารวางให้อยู่ในแนวทิศตะวันออก-ตก) เพื่อลดความร้อนเข้าอาคารตามแบบเมืองร้อนชื้น สถาปนิกออกแบบเปลือกพิเศษของชั้น 2-3 ให้เป็นผนังชิ้นต่อกึ่งทึบกึ่งโปร่งที่เป็นทั้งโครงสร้าง ไปพร้อมกับการเป็นกระถางต้นไม้ขนาด 40 x 40 เซนติเมตร ผนังคอนกรีตบล็อกแบบทำพิเศษถูกวางเรียงซ้อนขึ้นไปแบบตัวต่อเลโก้ เพื่อทำหน้าที่ของเปลือกพิเศษนี้ช่วยลดความร้อนเข้าสู่ภายในอาคารที่มาพร้อมกับแสงอาทิตย์ อีกทั้งยังลดเสียงรบกวนภายนอก มลพิษ ลมพายุ แล้วยังสามารถปลูกพืชผักสำหรับบริโภคได้อีก รอยต่อระหว่างบล็อกถูกแทรกด้วยระบบการรดน้ำถูกร้อยผ่านรอยต่อของแต่ละบล็อกให้สะดวก ใช้งานง่าย

เราไม่สามารถหลีกเลี่ยงปัญหาสิ่งแวดล้อมได้ แต่เราสามารถเลือกที่สร้างอย่างฉลาดใช้ อาคารรัฐบาลไม่จำเป็นต้องไปยึดติดกับรูปแบบของอดีต แต่ควรหาทางออกของปัจจุบัน ถูก ดี หาดูแบบนี้เป็นกรณีศึกษาได้แน่นอน

 

 

 

อ้างอิง: inhabitatarchdailyH&P Architects

สาโรช พระวงค์

สถาปนิกผู้ริเป็นนักเขียน และอาจารย์ประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี สนใจในสถาปัตยกรรมที่สร้างคุณภาพที่ชีวิตที่ดีขึ้น เลยมาเขียนเล่าให้ผู้อ่านเป็นเนืองๆ

See all articles