Creative Citizen

LARQ ขวดน้ำสีสวยช่วยลดพลาสติกแบบเก๋ๆ พร้อมระบบทำความสะอาดขวดและน้ำในตัว

พ.ศ.นี้แล้ว การใช้พลาสติกแบบครั้งเดียวทิ้ง (single-use plastic) ควรจะหมดไปได้แล้ว เพราะถือเป็นการใช้ถุง-ขวด-หลอด-ช้อนส้อมพลาสติกแค่ไม่กี่นาทีหรือไม่กี่วินาที แต่กลับทิ้งขยะพลาสติกที่เป็นอันตรายต่อสัตว์นานาชนิด และต้องใช้เวลาหลายร้อยปีในการย่อยสลาย แน่นอนว่าขวดน้ำดื่มพลาสติกเป็นอีกหนึ่งขยะพลาสติกที่หลายฝ่ายพยายามรณรงค์ให้เลิกใช้กัน เพราะถึงจะรีไซเคิลได้ แต่การรีไซเคิลนั้นก็สิ้นเปลืองทรัพยากรมากพอดู หลายคนหันมาพกแก้วน้ำแสตนเลสเป็นของตัวเอง เพราะนอกจากจะช่วยลดขยะแล้ว เวลาไปซื้อเครื่องดื่มในหลายร้านก็ยังได้ส่วนลดจากการนำแก้วมาเองด้วย แต่ก็อีกนั่นแหละ หนึ่งปัญหาที่ผู้บริโภคหลายคนพบ (หรือไม่ก็คิดไปเอง) คือ พวกเขากลัวว่าการใช้แก้วซ้ำจะยากต่อการทำความสะอาด ทำให้มีเชื้อโรคตกค้าง โดยเฉพาะภาชนะใส่น้ำที่ค่อนข้างยาวและปากแคบ LARQ นำเอาปัญหา insight ของผู้บริโภคข้อนี้ไปขบคิด แล้วกลับมาพร้อมวิธีการแก้ปัญหาที่มาเหนือเมฆมากๆ นั่นคือ ขวดน้ำแสตนเลสสองชั้น ฝาผิดล็อคแน่น ที่นอกจากจะใช้เก็บความร้อนความเย็นได้อย่างดีแล้ว…

Continue Reading
Close Menu