พื้นที่ไม่ถึง 10 ตร.ม. เป็นทั้งออฟฟิศ ห้องประชุม ห้องนิทรรศการ รองรับได้ถึง 28 คน

ปัญหาระดับโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับเมืองใหญ่ นอกจากจะเป็นประเด็นเรื่องมลพิษต่างๆ ที่มากขึ้นไม่ทันการกับระบบที่วางไว้แต่เดิมแล้ว ยังมีประเด็นเรื่องพื้นที่แออัดจากการอพยพเข้ามายังเมืองใหญ่ของประชากรตามแหล่งงาน

อีกมุมมองของสถาปนิก การออกแบบคือการแก้ปัญหา อย่างการออกแบบพื้นที่สำนักงานต้นแบบให้กับบริษัท Beijing Qian Bai Hua Digital Printing ที่ดำเนินกิจการด้านกราฟิก การพิมพ์ ในกรุงปักกิ่ง ประเทศจีน LUO studio เสนอถึงอีกทางออกของการใช้พื้นที่สำนักงานให้คุ้มค่าสูงสุด ด้วยกลไกการปรับเปลี่ยนพื้นที่สำนักงานสมัยได้น่าสนใจ

สำนักงานขนาดเล็กต้นแบบนี้มีขนาดเพียง 9.639 ตารางเมตร ถ้าเทียบกับพื้นที่ที่เราคุ้นเคยอย่างห้องนอนในบ้านเราก็มีขนาดทั่วไปที่ 16 ตารางเมตร แต่กับงานนี้เล็กกว่าห้องนอนทั่วไปเสียอีก แต่ด้วยกลวิธีการออกแบบตามสัดส่วนมนุษย์ มันถูกเสนอให้มีการจัดการพื้นที่แบบใหม่ให้ใช้คุ้มค่าได้ สำนักงานนี้สามารถขยับปรับเปลี่ยนเฟอร์นิเจอร์ตามการใช้สอยที่เปลี่ยนไปตามกิจกรรม มันประกอบด้วยหน่วยของพื้นที่การทำงานเล็กสุดในขนาด 1.53 x 0.90 เมตร หรือ 1.377 ตารางเมตรเท่านั้น แล้วนำพื้นที่มาเรียงต่อกันเข้าเป็นสำนักงาน ที่มีทั้ง โต๊ะ ตู้ โคมไฟ ชั้นเก็บของ เมื่อถูกปรับตามกลไกที่ออกแบบไว้ พื้นที่เล็กๆ นี้ก็สามารถเป็นได้ทั้งสำนักงาน ห้องประชุม และห้องนิทรรศการ

เมื่อต้องการให้เป็นพื้นที่สำนักงาน โต๊ะจะถูกดันขึ้นมาสูงจากพื้น พร้อมไปกับเก้าอี้ยาว สามารถกลายเป็นสำนักงานที่รองรับได้ 12 คน เมื่อปรับให้พื้นสูงขึ้นหลั่นระดับไปเป็นขั้น มันจะเป็นห้องประชุมที่รองรับกิจกรรมการประชุมสำหรับ 18 คน และเมื่อปรับให้พื้นเรียบ จะกลายเป็นห้องนิทรรศการที่รองรับได้ 28 คน วิธีที่สถาปนิกทำให้พื้นที่การใช้งานหลากหลายนี้สามารถบรรจุในพื้นที่ขนาดเพียง 9.639 ตารางเมตรเท่านั้น

แม้ว่าจะพื้นที่เท่าเดิม คนที่มากขึ้น มันไม่จำเป็นต้องใช้ทรัพยากรมากขึ้นก็ได้ เพียงแต่เปิดทางให้กับการแก้ปัญหาจากการออกแบบ

อ้างอิง: www.luostudio.cn, www.archdaily.comwww.dezeen.com

สาโรช พระวงค์

สถาปนิกผู้ริเป็นนักเขียน และอาจารย์ประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี สนใจในสถาปัตยกรรมที่สร้างคุณภาพที่ชีวิตที่ดีขึ้น เลยมาเขียนเล่าให้ผู้อ่านเป็นเนืองๆ

See all articles