Creative Citizen

‘Growroom’ สถาปัตยกรรมต้นแบบ สำหรับปลูกอาหารเลี้ยงคนเมือง

ด้วยความที่ในปัจจุบันนั้น ทรัพยากรธรรมชาติได้ร่อยหรอลงทุกขณะ และปัญหาหนึ่งที่จะตามมาในอนาคตอันใกล้คือการขาดแคลนทรัพยากร โดยเฉพาะทรัพยากรด้านอาหาร เนื่องจากสภาพภูมิอากาศของโลกที่เปลี่ยนแปลงไป ภัยพิบัติทางธรรมชาติต่างๆ ตลอดจนการขยายตัวขึ้นของพื้นที่เมืองที่ทำให้พื้นที่เพาะปลูกลดลง หากไม่รับเตรียมการรับมือไว้ วิกฤติการณ์ด้านอาหารจะกลายเป็นวิกฤติใหญ่ที่ผู้คนในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าจะต้องพบเจอ เพื่อรับมือกับวิกฤติการขาดแคลนทรัพยากรอาหารที่อาจเกิดขึ้นได้ในไม่ช้า Space10 แกลลอรี่เล็กๆ ในกรุงโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก ได้ร่วมมือกับสองสถาปนิก Mads-ulrik Husum และ Sine Lindholm ช่วยกันพัฒนาแนวคิดการปลูกพืชผักในเมืองให้เป็นจริงขึ้นมา ผ่านสิ่งก่อสร้างที่พวกเขาร่วมกันสร้างขึ้น ซึ่งสถาปัตยกรรมชิ้นต้นแบบนี้มีชื่อว่า 'Growroom' โดยตั้งอยู่ภายในเทศกาลศิลปะ Chart Art Fair ณ กรุงโคเปนเฮเกน…

Continue Reading

‘หลังคาทรงชาม’ นวัตกรรมหลังคาช่วยเก็บน้ำสำหรับบ้านในทะเลทราย

ปฏิเสธไม่ได้ว่าความขาดแคลนนั้นนำมาซึ่งปัญหา แต่ในอีกทางหนึ่งความขาดแคลนก็กระตุ้นให้เกิดการแก้ปัญหาอันนำมาซึ่งความคิดสร้างสรรค์เช่นกัน หลักฐานหนึ่งที่แสดงให้เห็นความคิดสร้างสรรค์ที่มาจากความขาดแคลน คือ หลังคาทรงชาม (Bowl-shaped Roof) นวัตกรรมหลังคารูปแบบใหม่ที่ออกแบบมาเพื่อผู้ที่อยู่อาศัยในทะเลทราย ออกแบบโดย BMDesign Studios บริษัทออกแบบสัญชาติอิหร่าน ด้วยความที่ในพื้นที่ในแถบเอเชียตะวันตกเฉียงใต้ ตั้งอยู่ในเขตภูมิอากาศแบบร้อนแห้ง ที่พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นทะเลทราย มีปริมาณน้ำฝนน้อยกว่าหนึ่งในสามของปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยทั่วโลก ในขณะที่มีอัตราการระเหยของน้ำสูงเป็นสามเท่าของค่าเฉลี่ยอัตราการระเหยของน้ำทั่วโลก ผู้ออกแบบจึงมีความต้องการให้หลังคาลักษณะนี้สามารถเก็บน้ำฝนให้มากที่สุดและเร็วที่สุดก่อนที่มันจะระเหยไป โดยน้ำฝนจะไหลเข้ามาภายในปากของหลังคาทรงชามนี้ ก่อนที่จะไหลรวมเป็นจุดเดียวไปสู่ถังเก็บน้ำที่มีการเตรียมไว้ โดยหลังคาทรงชามนี้จะตั้งซ้อนอยู่บนหลังคาอีกชั้นหนึ่ง ซึ่งเมื่อเป็นหลังคาสองชั้นจะช่วยให้การป้องกันความร้อนจากแดดเข้าสู่ภายในอาคารสามารถทำได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เทคโนโลยีนี้ยังอยู่ในขั้นต้นแบบและยังต้องใช้เวลาอีกสักระยะหนึ่งในการสร้างให้เกิดขึ้นจริง โดยในระหว่างนี้ผู้ออกแบบได้ทดลองออกแบบสถาปัตยกรรมต้นแบบที่มีการนำเทคโนโลยีชนิดนี้ไปใช้ โดยเป็นโรงเรียนซึ่งประกอบด้วยห้องต่างๆ มาวางเรียงกันล้อมคอร์ทยาร์ด 2 คอร์ท ภายในประกอบด้วยหลังคาทรงชามทั้งหมด 12…

Continue Reading

‘Smart Bike’ แชร์จักรยาน ปล่อยเช่าผ่านแอพฯ ช่วยเดินทางสะดวก

ในยุคที่เทคโนโลยีพัฒนาไปมากและช่วยก่อให้เกิดแนวคิดแบบ Sharing Economy หรือเศรษฐกิจแบ่งปัน ซึ่งปัจจุบันมีธุรกิจหลายตัวที่ประสบความสำเร็จจากแนวคิดดังกล่าว ส่วนใหญ่แล้วเกี่ยวข้องกับการเดินทาง การท่องเที่ยว ที่เราคุ้นหน้าคุ้นตาก็เช่น Uber, Grab และ Airbnb รวมไปถึงออฟฟิศให้เช่าที่เรียกว่า Co Working Space นั่นก็ใช่ ถ้าพูดถึงการแบ่งปันจักรยานกันใช้ เราจะเห็นว่ามันเริ่มได้รับความนิยมตามตัวเมืองใหญ่ๆ พอสมควร หนึ่งในเจ้าใหญ่ๆ ที่เป็นผู้สร้างระบบแบ่งปันจักรยานใช้อย่าง Spinlister ก็เข้าไปทำธุรกิจในเมืองอย่าง นิวยอร์ก ลอนดอน พอร์ตแลนด์ และอัมสเตอร์ดัม เป็นต้น ล่าสุด…

Continue Reading
Close Menu