Aquabattery แบตเตอรี่เปลี่ยนน้ำเค็มเป็นพลังงานหมุนเวียน 100% ที่ยั่งยืนและปลอดภัย

พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม หรือพลังงานน้ำ นับเป็นแหล่งพลังงานหมุนเวียนสะอาดที่ใช้ผลิตกระแสไฟฟ้าได้อย่างยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม อย่างไรก็ตามพลังงานทดแทนเหล่านี้อาจยังมีข้อจำกัดการใช้งานเล็กๆ น้อยๆ จากสภาพฝนฟ้าอากาศ แต่สำหรับน้ำทะเลนั้นพูดได้ยากว่าจะขาดแคลน ไม่เพียงพอ

ด้วยเหตุนี้ บริษัทเทคโนโลยีด้านสภาพภูมิอากาศเนเธอร์แลนด์ จึงมองเห็นโอกาสพลันต่อยอดความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีน้ำและวิทยาศาสตร์พลังงาน พัฒนา ‘Aquabattery’ แบตเตอรี่ไหล (Flow Battery) ที่สามารถผลิตและกักเก็บพลังงานระยะยาว (LDES) ซึ่งอาศัยเพียงส่วนประกอบที่มีเหลือเฟือในท้องทะเลอย่างเกลือและน้ำ

โดย Aquabattery จะกักเก็บไฟฟ้าในรูปของพลังงานเคมีที่เกิดจากการปล่อยสารละลายน้ำเค็มให้ไหลผ่าน Power Stack อันประกอบด้วยอิเล็กโทรดคั่นด้วยเมมเบรน ก่อนจะเข้าสู่กระบวนการแยกสารละลายกรดและเบสเพื่อนำไปจัดเก็บไว้ในถัง และเมื่อต้องการใช้พลังงานสารละลายทั้งสองก็จะถูกดึงย้อนผ่าน Power Stack กลับมารวมตัวเป็นน้ำเค็มอีกครั้ง ขณะเดียวกันเมมเบรนจะคอยทำหน้าที่กระตุ้นการแลกเปลี่ยนไอออนระหว่างอิเล็กโทรไลต์เพื่อปลดปล่อยกระแสไฟฟ้า ซึ่งความน่าสนใจก็คือ Aquabattery นั้นมีความจุแบตเตอรี่ตั้งแต่ 8 ถึง 100 ชั่วโมง สามารถปรับขนาดระบบแบตเตอรี่ให้เล็กหรือใหญ่ได้ตามต้องการ แถมสมบุกสมบันเพราะทางบริษัทเคลมว่าสามารถใช้งานยาวนานกว่า 20 ปี โดยไม่เสื่อมสภาพ จึงเหมาะสำหรับปรับใช้กับสาธารณูปโภคต่าง ๆ

ที่สำคัญในกระบวนการผลิตพลังงานยังปราศจากสารพิษ วัตถุไวไฟ และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) แบตเตอรี่จึงตอบโจทย์การนำไปใช้ในชุมชน รวมถึงใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม โดยเฉพาะภูมิภาคที่มีหมู่เกาะซึ่งเข้าไม่ถึงโครงข่ายไฟฟ้า หรือมีความเสี่ยงเป็นพิเศษต่อการเปลี่ยนแปลงของแหล่งจ่ายไฟ หรือแม้แต่จังหวัดต่างๆ ที่ตั้งเคียงข้างท้องทะเลไทย ก็ดูเข้าท่าและมีศักยภาพไม่น้อยที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตด้วยการผลิตพลังงานทดแทนจากน้ำเค็ม เพื่อสร้างโครงข่ายไฟฟ้าหมุนเวียน 100% จากต้นทุนท้องถิ่นที่ปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

อ้างอิง: aquabattery.nl, springwise

คุณากร สุภาวงศ์

เป็นคนอ่านช้าที่อาศัยครูพักลักจำ จับพลัดจับผลู จนกลายมาเป็นคนเขียนช้า ที่อยากแบ่งปันเรื่องราวบันดาลใจในแง่มุมสร้างสรรค์ให้ได้อ่านกันช้าๆ มีเจ้านายเป็นแมวโกญจาที่ชอบคลุกทราย นอนหงาย และกินได้ทั้งวัน

See all articles