แคมเปญ Donate Your Voice ชวนบริจาคเสียงในบราซิล ช่วยพูดแทนผู้พิการทางการได้ยิน

การเอาใจเขามาใส่ใจเราทำให้เกิดความรักและความเข้าอกเข้าใจมากขึ้น  …สำหรับผู้พิการทางการได้ยิน หากเราสามารถเอาเสียงของเราใส่ทดแทนเสียงที่ขาดหายไปให้พวกเขาได้ เราจะเข้าอกเข้าใจพวกเขาได้ดีแค่ไหน

APADA สมาคมผู้ปกครองและพันธมิตรเพื่อผู้มีความบกพร่องทางการได้ยิน องค์กรไม่แสวงผลกำไรของประเทศบราซิล เพื่อการส่งเสริมความช่วยเหลือทางสังคมวัฒนธรรมการให้บริการทางการศึกษาและสุขภาพแก่ผู้บกพร่องทางการได้ยิน ซึ่งค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติภารกิจของสมาคมขึ้นอยู่กับจำนวนเงินของการบริจาค แต่ปัญหาคือไม่ค่อยมีใครรู้จักสมาคมนี้ และงบประมาณในการประชาสัมพันธ์ก็ไม่มี

Propeg เอเยนซี่โฆษณาจิตอาสาในประเทศบราซิลจึงระดมความคิดสร้างสรรค์ที่จะช่วยสนันสนุนสมาคมนี้ ด้วยความเชื่อว่า ผู้คนพร้อมจะบริจาคอยู่แล้ว หากพวกเขารู้จักและเข้าใจภารกิจของสมาคม แคมเปญ Donate Your Voice จึงผุดขึ้น ด้วยความคิดหลักว่า ให้เสียงของเราพูดแทนเสียงกับผู้ที่ไม่สามารถพูดได้ โดยสร้างคลิปของผู้พิการทางการได้ยินที่พูดด้วยภาษามือ แล้วให้คนปกติพูดด้วยเสียงของตัวเองหรือพากย์ทับลงไปตามสคริปต์ที่มีให้ ซึ่งคนทั่วไปสามารถเข้าไปในเว็บไซต์ www.doesuavoz.com.br โดยสามารถบริจาคเป็นเงินหรือบริจาคเป็นเสียงก็ได้ ด้วยการเลือกคลิปที่ต้องการใช้เสียงของตนเองพูดทับ เสร็จแล้วก็กดแชร์ผ่านโซเชียลมีเดีย คลิปนั้นก็จะถูกส่งต่อ ซึ่งผู้ใช้สามารถแท็กเพื่อนได้ถึงสามคนและเชิญพวกเขาให้บริจาคเสียงได้ด้วย โดยสคริปต์ของคลิประบุว่าคลิปนี้เป็นการพากย์เสียงทับโดยใคร และเชิญชวนให้เข้าเว็บไซต์เพื่อทำความรู้จักกับสมาคม เมื่อเพื่อนๆ ของผู้ส่งได้เห็นคลิปนี้ก็จะเป็นแรงบันดาลใจให้อยากทำบ้าง และส่งต่อกันออกไปอีกเป็นวงกว้าง ซึ่งผลของแคมเปญนี้ทำให้จำนวนการเข้าหน้าบริจาคของสมาคมเพิ่มขึ้น รวมทั้งมียอดบริจาคเพิ่มขึ้น 200% และแน่นอนว่าสมาคม APADA เป็นที่รู้จักมากขึ้นด้วยเช่นกัน

ความดีงามของแคมเปญ Donate Your Voice ไม่ใช่การเชิญชวนให้บริจาคในรูปแบบเสียงพูด แต่เป็นการให้ผู้บริจาคได้สัมผัสถึงความรู้สึกของผู้พิการทางการได้ยินจริงๆ ทำให้เกิดความรู้สึกเข้าอกเข้าใจพวกเขาอย่างลึกซึ้งมากขึ้น เป็นการบริจาคที่มีความหมายและยั่งยืนมากกว่าการบริจาคในรูปแบบของเงินเพียงอย่างเดียว

อ้างอิง: Adeevee, Adsoftheworld

จงจิตร สมิทธิ์

Head of Creative บริษัท Far East Fame Line DDB มีความเชื่อว่างานโฆษณาที่ดีใช้แค่ Creativity ไม่พอ แต่ต้องใช้ Humankind Creativity ที่สามารถเปลี่ยนชีวิตสังคมและโลกไปในทางที่ดีขึ้นด้วย

See all articles