The Tampon Book หนังสือสอดไส้ผ้าอนามัย ประท้วงภาษีผ้าอนามัยแพง

ผ้าอนามัย เป็นของจำเป็นสำหรับผู้หญิง แต่ในประเทศเยอรมนี ผ้าอนามัยกลับถูกมองว่าเป็นของฟุ่มเฟือยที่ต้องเสียภาษี 19% เท่ากับไข่ปลาคราเวียร์! แล้วทำไมผู้หญิงต้องจ่ายเงินมากขึ้นกับสินค้าที่จำเป็นต่อชีวิตประจำวัน หรือเพราะภาษีผ้าอนามัยออกมาตั้งแต่ปี 1963 มีผู้ชายออกเสียง 499 คน ส่วนผู้หญิงมีเพียง 36 คน เท่านั้น? Female Company บริษัทสตาร์ทอัพเกี่ยวกับผู้หญิง ร่วมกับ เอเจนซี่โฆษณา Scholz & Friends ในเบอลิน ขอประท้วงการเก็บภาษีผ้าอนามัยอย่างไม่แฟร์ของรัฐบาล ซึ่งกระทรวงการคลังเยอรมันนีจ้องจะขึ้นจากผ้าอนามัยถึง 19% ส่วนดอกไม้ เห็ดทรัฟเฟิล…

Continue ReadingThe Tampon Book หนังสือสอดไส้ผ้าอนามัย ประท้วงภาษีผ้าอนามัยแพง

เมื่อเสียงสามารถมองเห็นได้ See Sound แอพฯ ช่วยผู้มีความบกพร่องทางการได้ยิน

เสียงเล็กๆ น้อยๆ ที่เกิดขึ้นในบ้าน เช่น สุนัขเห่า คนกดกริ่งเรียกหน้าบ้าน กาต้มน้ำไฟฟ้าร้อง น้องเดินสะดุดตกบันได เปิดน้ำทิ้งจนล้น ดูจะไม่ใช่ปัญหาของคนปกติ แต่สำหรับผู้พิการทางการได้ยิน พวกเขาไม่ได้ยินเสียงเล็กๆ น้อยๆ เหล่านี้ ซึ่งมันอาจพาไปสู่ความไม่ปลอดภัยในชีวิตได้ See Sound สร้างสรรค์โดยทีมงานของ Wavio ร่วมมือกับ Area23 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายสุขภาพของเอเยนซี่โฆษณา FCB  เป็นเทคโนโลยีหนึ่งที่ออกแบบเพื่อช่วยเหลือคนพิการทางการได้ยิน  เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตในการใช้ชีวิตประจำวันของผู้พิการให้มีความสะดวกสบายและปลอดภัยขึ้น  โดยใช้ AI (Artificial Intelligence) หรือปัญญาประดิษฐ์ในการระบุเสียงที่เกิดขึ้นในบริเวณบ้าน ซึ่งเมื่อก่อนเทคโนโลยียังไม่สามารถแยกแยะเสียงที่มีความแต่กต่างกันได้มากนัก…

Continue Readingเมื่อเสียงสามารถมองเห็นได้ See Sound แอพฯ ช่วยผู้มีความบกพร่องทางการได้ยิน