เมื่อเสียงสามารถมองเห็นได้ See Sound แอพฯ ช่วยผู้มีความบกพร่องทางการได้ยิน

เสียงเล็กๆ น้อยๆ ที่เกิดขึ้นในบ้าน เช่น สุนัขเห่า คนกดกริ่งเรียกหน้าบ้าน กาต้มน้ำไฟฟ้าร้อง น้องเดินสะดุดตกบันได เปิดน้ำทิ้งจนล้น ดูจะไม่ใช่ปัญหาของคนปกติ แต่สำหรับผู้พิการทางการได้ยิน พวกเขาไม่ได้ยินเสียงเล็กๆ น้อยๆ เหล่านี้ ซึ่งมันอาจพาไปสู่ความไม่ปลอดภัยในชีวิตได้

See Sound สร้างสรรค์โดยทีมงานของ Wavio ร่วมมือกับ Area23 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายสุขภาพของเอเยนซี่โฆษณา FCB  เป็นเทคโนโลยีหนึ่งที่ออกแบบเพื่อช่วยเหลือคนพิการทางการได้ยิน  เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตในการใช้ชีวิตประจำวันของผู้พิการให้มีความสะดวกสบายและปลอดภัยขึ้น  โดยใช้ AI (Artificial Intelligence) หรือปัญญาประดิษฐ์ในการระบุเสียงที่เกิดขึ้นในบริเวณบ้าน ซึ่งเมื่อก่อนเทคโนโลยียังไม่สามารถแยกแยะเสียงที่มีความแต่กต่างกันได้มากนัก แต่ปัจจุบันเทคโนโลยีถูกพัฒนาขึ้นมากด้วย AI โปรเจคนี้ โดยทีมงานใช้ C sound machine learning model ให้ระบบคอมพิวเตอร์เรียนรู้ข้อมูลเสียงจากคลิปในยูทูปกว่าสองล้านคลิป จนแยกแยะเสียงออกมาได้ 75 เสียง ตั้งแต่เสียงปกติทั่วไปที่เกิดขึ้นในบ้าน จนถึงเสียงที่อาจคาดได้ว่าจะเกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน

See Sound ถูกออกแบบมาให้ง่ายต่อการใช้งาน รูปร่างสี่เหลี่ยมขนาดประมาณฝ่ามือ 1 ชุดมี 4 จุด ติดไว้ในบ้านตามจุดต่างๆ เชื่อมต่อด้วยไวไฟกับสมาร์ทโฟน เมื่อมีเสียงใดๆ เกิดขึ้นก็จะขึ้นเป็น notification บนสมาร์ทโฟนให้ผู้ใช้ได้เห็นทันที  ผู้ใช้สามารถรับรูได้ว่ามีอะไรกำลังเกิดขึ้นในบ้านตัวเอง ช่วยให้การดำเนินชีวิตประจำวันของผู้พิการทางการได้ยินเป็นไปอย่างสะดวกและปลอดภัย เท่าเทียมกับคนปกติทั่วไป

ด้วยความที่ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ Machine Learning ที่สามารถเรียนรู้และพัฒนาเองได้ตามปริมาณข้อมูลที่ถูกป้อนเข้าไป ทำให้ See Sound ยังวิเคราะห์และแยกแยะเสียงได้มากขึ้นเรื่อยๆ ได้อีกในอนาคต นำไปสู่คุณภาพชีวิตรวมทั้งสุขภาพใจที่ดีจากการใช้ชีวิตได้อิสระของผู้พิการทางการได้ยิน

สมควรแล้วที่ See Sound ได้รับรางวัลกรังปรีซ์สาขา Innovation ใน Cannes Lions 2019 ที่ผ่านมา

อ้างอิง : www.adweek.com, www.contagious.com

จงจิตร สมิทธิ์

Head of Creative บริษัท Far East Fame Line DDB มีความเชื่อว่างานโฆษณาที่ดีใช้แค่ Creativity ไม่พอ แต่ต้องใช้ Humankind Creativity ที่สามารถเปลี่ยนชีวิตสังคมและโลกไปในทางที่ดีขึ้นด้วย

See all articles