VIVITA ฟรีสเปซด้านนวัตกรรมสำหรับเด็กเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และการสร้างนวัตกรรม

Mistletoe, Inc. คือองค์กรสตาร์ทอัพที่ก่อตั้งขึ้นโดย Taizo Son โดยมีจะทำหน้าที่เชื่อมโยงกลุ่มการศึกษา ชุมชน ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ กลุ่มนักลงทุน นักวิจัย ไปจนถึงภาคประชาชนเพื่อสร้างสรรค์และยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับคนและสังคม กับเป้าหมายใหญ่เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นให้กับโลกใบนี้ ผ่านเครื่องมือที่เรียกว่า ‘เทคโนโลยี’ โดยองค์กรดังกล่าวจะให้การสนับสนุนเรื่องของทุน การพัฒนาและวิจัยองค์ความรู้ และฝึกฝนทักษะเพื่อส่งมอบไปยังกลุ่มสตาร์ทอัพทั่วโลก ให้พวกเขาสามารถเติบโตขึ้นได้ในแนวทางของตัวเองได้อย่างมั่นคงและมีคุณภาพ

ที่ผ่านมา Mistletoe, Inc. ทำงานร่วมกับกลุ่มผู้ประกอบทั่วโลก ตั้งแต่ ‘Zipline’ บริการส่งอุปกรณ์และเครื่องมือทางแพทย์ด้วยโดรนที่ช่วยร่นระยะเวลาในการขนส่งสิ่งของจำเป็นไปยังพื้นที่ที่ต้องการความช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงที ‘WOTA Inc.’ กับการพัฒนาระบบรีไซเคิลน้ำที่สามารถช่วยประหยัดทรัพยากรด้วยการนำกลับมาใช้ใหม่ได้แบบเรียลไทม์ รวมทั้ง ‘VIVITA’ ฟรีสเปซด้านนวัตกรรมสำหรับเด็กที่ถูกออกแบบให้เป็นพื้นที่ส่งเสริมการเรียนรู้และการสร้างนวัตกรรม ผ่านการออกแบบสิ่งประดิษฐ์จากเทคโนโลยี โดยมุ่งเน้นการสร้างชุมชนสำหรับเด็กๆ ที่มีความคิดสร้างสรรค์และพัฒนาทักษะที่จำเป็นในการใช้เครื่องมือใหม่ๆ สำหรับอนาคต

VIVITA จะสร้างพื้นที่ที่เรียกว่า VIVISTOP ที่ภายในประกอบไปด้วยวัสดุอุปกรณ์ อาทิ เครื่องพิมพ์แบบ 3 มิติ วัสดุรีไซเคิลสิ่งของ จำเป็นในการประดิษฐ์และทดลองต่างๆ แล้วก็สร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กๆ ได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์อย่างเต็มที่ โดยมีกลุ่มอาสาสมัครซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญต่างสาขาอาชีพมาเป็นที่ปรึกษาและให้ความรู้เพื่อสร้างทักษะด้านความคิดสร้างสรรค์ให้เป็นเครื่องมือติดตัวแก่เด็กๆ ในการดำรงชีวิตในอนาคต ไม่เพียงเท่านี้ ยังมีการพัฒนาทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟท์แวร์ สำหรับกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์เด็กๆ ในนาม VIVIWARE อันเป็นเครื่องมือที่สามารถสร้างโปรโตไทป์จากจินตนาการสู่ชิ้นงานจริง รวมถึงการเปิดแพลทฟอร์มที่เป็นแหล่งรวมข้อมูลความรู้ด้านต่างๆ ขณะเดียวกันก็มีชุมชนของเด็กและผู้สนับสนุนเพื่อจะทำให้สิ่งที่พวกเขาคิดและทดลองนั้นได้รับการสานต่อและพัฒนาสิ่งที่สนใจเพื่อให้สัมฤทธิ์ผลและสร้างประโยชน์ ผ่านกิจกรรมหลากรูปแบบ โดยมีเป้าหมายสูงสุดคือการผลักดันให้เด็กๆ ก้าวสู่การเป็นนวัตกรที่จะก้าวสู่การเป็นฟันเฟืองสำคัญในการเปลี่ยนแปลงโลกให้ดีขึ้น โดยนอกจากสาขาในญี่ปุ่น สิงคโปร์ และกรุงทาลลินน์ในเอสโตเนียแล้ว VIVITA มีแพลนที่จะเข้ามาเปิดพื้นที่ในกรุงเทพฯ ในอนาคตอันใกล้นี้ด้วยเช่นกัน

 

อ้างอิง: Facebook: Vivita, Inc

สุดาพร จิรานุกรสกุล

อดีตบรรณาธิการบทความนิตยสาร art4d magazine ปัจจุบันเป็นนักเขียนอิสระให้กับนิตยสารออนไลน์ด้านสถาปัตยกรรม ออกแบบ ศิลปะ สังคม และสุขภาพ ควบคู่ไปกับการสอนโยคะ พิลาทิส และติ๊กตอกเกอร์ดาวรุ่ง

See all articles