VIVITA ฟรีสเปซด้านนวัตกรรมสำหรับเด็กเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และการสร้างนวัตกรรม

Reading Time: 2 minutes
2,964 Views

Mistletoe, Inc. คือองค์กรสตาร์ทอัพที่ก่อตั้งขึ้นโดย Taizo Son โดยมีจะทำหน้าที่เชื่อมโยงกลุ่มการศึกษา ชุมชน ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ กลุ่มนักลงทุน นักวิจัย ไปจนถึงภาคประชาชนเพื่อสร้างสรรค์และยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับคนและสังคม กับเป้าหมายใหญ่เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นให้กับโลกใบนี้ ผ่านเครื่องมือที่เรียกว่า ‘เทคโนโลยี’ โดยองค์กรดังกล่าวจะให้การสนับสนุนเรื่องของทุน การพัฒนาและวิจัยองค์ความรู้ และฝึกฝนทักษะเพื่อส่งมอบไปยังกลุ่มสตาร์ทอัพทั่วโลก ให้พวกเขาสามารถเติบโตขึ้นได้ในแนวทางของตัวเองได้อย่างมั่นคงและมีคุณภาพ

ที่ผ่านมา Mistletoe, Inc. ทำงานร่วมกับกลุ่มผู้ประกอบทั่วโลก ตั้งแต่ ‘Zipline’ บริการส่งอุปกรณ์และเครื่องมือทางแพทย์ด้วยโดรนที่ช่วยร่นระยะเวลาในการขนส่งสิ่งของจำเป็นไปยังพื้นที่ที่ต้องการความช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงที ‘WOTA Inc.’ กับการพัฒนาระบบรีไซเคิลน้ำที่สามารถช่วยประหยัดทรัพยากรด้วยการนำกลับมาใช้ใหม่ได้แบบเรียลไทม์ รวมทั้ง ‘VIVITA’ ฟรีสเปซด้านนวัตกรรมสำหรับเด็กที่ถูกออกแบบให้เป็นพื้นที่ส่งเสริมการเรียนรู้และการสร้างนวัตกรรม ผ่านการออกแบบสิ่งประดิษฐ์จากเทคโนโลยี โดยมุ่งเน้นการสร้างชุมชนสำหรับเด็กๆ ที่มีความคิดสร้างสรรค์และพัฒนาทักษะที่จำเป็นในการใช้เครื่องมือใหม่ๆ สำหรับอนาคต

VIVITA จะสร้างพื้นที่ที่เรียกว่า VIVISTOP ที่ภายในประกอบไปด้วยวัสดุอุปกรณ์ อาทิ เครื่องพิมพ์แบบ 3 มิติ วัสดุรีไซเคิลสิ่งของ จำเป็นในการประดิษฐ์และทดลองต่างๆ แล้วก็สร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กๆ ได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์อย่างเต็มที่ โดยมีกลุ่มอาสาสมัครซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญต่างสาขาอาชีพมาเป็นที่ปรึกษาและให้ความรู้เพื่อสร้างทักษะด้านความคิดสร้างสรรค์ให้เป็นเครื่องมือติดตัวแก่เด็กๆ ในการดำรงชีวิตในอนาคต ไม่เพียงเท่านี้ ยังมีการพัฒนาทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟท์แวร์ สำหรับกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์เด็กๆ ในนาม VIVIWARE อันเป็นเครื่องมือที่สามารถสร้างโปรโตไทป์จากจินตนาการสู่ชิ้นงานจริง รวมถึงการเปิดแพลทฟอร์มที่เป็นแหล่งรวมข้อมูลความรู้ด้านต่างๆ ขณะเดียวกันก็มีชุมชนของเด็กและผู้สนับสนุนเพื่อจะทำให้สิ่งที่พวกเขาคิดและทดลองนั้นได้รับการสานต่อและพัฒนาสิ่งที่สนใจเพื่อให้สัมฤทธิ์ผลและสร้างประโยชน์ ผ่านกิจกรรมหลากรูปแบบ โดยมีเป้าหมายสูงสุดคือการผลักดันให้เด็กๆ ก้าวสู่การเป็นนวัตกรที่จะก้าวสู่การเป็นฟันเฟืองสำคัญในการเปลี่ยนแปลงโลกให้ดีขึ้น โดยนอกจากสาขาในญี่ปุ่น สิงคโปร์ และกรุงทาลลินน์ในเอสโตเนียแล้ว VIVITA มีแพลนที่จะเข้ามาเปิดพื้นที่ในกรุงเทพฯ ในอนาคตอันใกล้นี้ด้วยเช่นกัน

 

อ้างอิง: Facebook: Vivita, Inc


ING
ING
อดีตนักเขียนและบรรณาธิการบทความนิตยสาร art4d magazine ปัจจุบันเป็นนักเขียนอิสระให้กับนิตยสารออนไลน์ด้านสถาปัตยกรรม ออกแบบ ศิลปะ สังคม และสุขภาพ ควบคู่ไปกับการสอนโยคะและพิลาทิส II After receiving her bachelor degree of art from the Faculty of Archaeology, Silpakorn University in Bangkok, Sudaporn worked as a contributing editor and editorial manager at art4d magazine, a Bangkok-based architecture, design and art magazine from 2004-2017. At present, Sudaporn is working as freelance writer and storyteller contributing various kinds of features from art, design, architecture, graphic, social entrepreneur and healthcare. She is also certified yoga instructor, certified Balanced Body® mat and reformer pilates instructor plus Polestar Pilates trained instructor where she establish her inner peacefulness and self-awareness through the practices and teaching.