Creative Citizen

ต้นแบบห้องเรียนสำหรับศตวรรษที่ 21 ห้องเดียว ห้าโซน ฟรีสไตล์ เสริมสร้างสรรค์และจินตนาการ

ในยุคที่เทคโนโลยีรอบตัวเราต่างเจริญรุดหน้าแบบก้าวกระโดด กลายเป็นความท้าทายสำคัญของระบบเก่าๆ ว่าจะปรับตัวให้เข้ากับความเปลี่ยนแปลงอันรวดเร็วเช่นนี้ได้อย่างไร หนึ่งในระบบที่ถูกท้าทายมากที่สุดได้แก่ระบบการศึกษา ซึ่งก็มีความพยายามที่จะปรับตัวให้เข้ากับยุคสมัยอยู่เสมอ และหนึ่งในการปรับตัวครั้งล่าสุดนี้เกิดขึ้นจากการมาถึงของแนวคิด Personalized Learning หรือการเรียนรู้ที่เหมาะกับศักยภาพของแต่ละบุคคล ที่หลายคนมองว่า คือคำตอบสำหรับการศึกษาในศตวรรษที่ 21 และได้มีการนำไปทดลองปรับใช้ตามสถานศึกษาต่างๆ นำมาสู่การออกแบบห้องเรียนต้นแบบสุดทันสมัยห้องนี้ ห้องเรียนแห่งนี้ ตั้งอยู่ที่โรงเรียน Denver Public School ได้รับการออกแบบโดยบริษัทสถาปนิก Kurani โดยปรับปรุงจากห้องเรียนรูปแบบเดิมๆ ให้มีความทันสมัย และสอดคล้องกับแนวคิด  Personalized Learning ให้มากขึ้น ผู้ออกแบบได้ทลายกรอบของภาพลักษณ์ห้องเรียนแบบเดิมๆ ที่ทุกคนต้องเรียนแบบเดียวกัน ให้กลายเป็นพื้นที่สำหรับเรียนรู้…

Continue Reading
Close Menu