Creative Citizen

‘รศ.ดร. นภเรณู สัจจรักษ์ ธีระฐิติ’ Mahidol Channel สุขภาพดี ชีวิตดี สังคมดี

ย้อนหลังไปราว 6 ปี ก่อน Mahidol Channel ถือกำเนิดขึ้นจากปรัชญาของมหาวิทยาลัยมหิดลที่ต้องการเผยแพร่ความรู้ของมหาวิทยาลัยสู่สาธารณชน จวบจนปัจจุบัน ช่องสุขภาพที่นำเสนอผ่านสื่อออนไลน์ได้กลายเป็นศูนย์กลางความรู้ด้านสุขภาพที่น่าเชื่อถือมากที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทย การพูดคุยกับ รศ.ดร. นภเรณู สัจจรักษ์ ธีระฐิติ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ที่ดูแลในส่วนงานสื่อสารองค์กรของมหาวิทยาลัยมหิดล ในวันนี้ นอกจากจะทำให้เราเห็นถึงภาพรวมการทำงานของช่องสุขภาพดังกล่าวแล้ว บทสนทนาที่เกิดขึ้นยังทำให้เราเห็นถึงนโยบายและบทบาทของการเป็นสถาบันการศึกษาที่พยายามลดช่องว่างระหว่างความรู้เชิงลึกในสาขาวิชาต่าง ๆ กับสังคมให้แคบลง ตลอดจนกลวิธีในการประคองให้ Mahidol Channel สามารถอยู่ต่อไปเพื่อที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการสื่อสารข้อมูลของมหาวิทยาลัยและสร้างประโยชน์ต่อสังคมได้อย่างแท้จริงและมีคุณภาพ ลดช่องว่างระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับสังคมผ่านสื่อสุขภาพในนาม Mahidol Channel “จริง ๆ…

Continue Reading

HOPE: คลิปบีบหัวใจ… เมื่อความหวังสุดท้ายไม่เหลืออะไร แม้ในสงคราม 

โรงพยาบาลเป็นพื้นที่ปลอดภัยตามหลักสิทธิมนุษยชน และกติกาสงคราม ห้ามโจมตีโรงพยาบาลและบุคคลากร ห้ามใช้โรงพยาบาลในปฏิบัติการทางทหาร  และในระหว่างการทำสงคราม  แพทย์  พยาบาล  จะได้รับความคุ้มครอง แต่กติกากับความเป็นจริง มันสวนทางกัน คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ หรือ (International Committee of the Red Cross – ICRC) ส่งภาพยนตร์รณรงคฺชุด HOPE เล่าเรื่องราวของเด็กหญิงชื่อรายา ได้รับบาดเจ็บจากสงครามกลางเมือง คุณพ่อขับรถมุ่งหน้าสู่โรงพยาบาล เพราะเป็นเพียงความหวังเดียวที่จะช่วยลูกสาวตัวน้อยของเขาได้ ระหว่างทางหนูน้อยแทบจะทนความเจ็บปวดไม่ไหว คุณพ่อต้องคอยให้กำลังใจให้หนูน้อยทนทุกวิถีทางเท่าที่จะทำได้ แค่นี้ก็บีบหัวใจคนดูแทบจะแย่แล้ว  แต่เมื่อคุณพ่อพาหนูน้อยมาถึงสถานที่ที่เป็นความหวังสุดท้ายของพวกเขา ภาพที่ปรากฎตรงหน้ากลับทำให้ความหวังนั้นสลายหายไปพร้อมกับลมหายใจรวยรินของลูกสาวในอ้อมกอด โรงพยาบาลที่ควรจะเป็นสถานที่ที่ปลอดภัยและถูกละเว้นจากสงคราม ถูกโจมตีด้วยระเบิดจนเหลือแต่ซาก…

Continue Reading
Close Menu