Creative Citizen

Light Pin ไม้หนีบผ้าโซลาร์เซลล์เก็บพลังตอนกลางวัน ใช้เป็นไฟส่องสว่างยามมืดค่ำ

หลังจากต้องผ่านสงครามและการลี้ภัยที่ยากลำบาก การมีที่พักพิงที่ปลอดภัยและต้องมีชีวิตอยู่ในประเทศที่เปิดรับเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับครอบครัวผู้ลี้ภัย แต่ถึงแม้จะมีพักพิงพออาศัยได้ แต่สิ่งที่จำเป็นขั้นพื้นฐานยังขาดแคลน นั่นคือ ไฟฟ้า พวกเขายังต้องใช้เทียนและตะเกียงน้ำมันแทนแสงสว่างจากหลอดไฟฟ้า แต่โศกนาฎกรรมที่อาจตามมานั่นคือ ไฟไหม้ค่ายลี้ภัยเหตุเพราะเทียนและตะเกียงน้ำมันนั่นเอง ในประเทศเลบานอนซึ่งมีผู้ลี้ภัยถึง 1.2 ล้านคน เลบานอนเองยังได้รับความทุกข์ทรมานจากวิกฤตการณ์ด้านพลังงานไฟฟ้าที่รุนแรง โดยส่วนใหญ่ของประเทศได้รับพลังงานไฟฟ้าประมาณ 6 ชั่วโมงต่อวัน ผู้ลี้ภัยจึงต้องหันไปใช้ทางเลือกที่เป็นอันตราย เช่น โคมไฟน้ำมันก๊าดและเทียน ซึ่งในปี พ. ศ. 2560 ค่ายทั้งหมดถูกเผาเป็นกองขี้เถ้าจากกองไฟที่เริ่มต้นในเต็นท์ นอกจากนี้เด็กๆ ต้องดิ้นรนต่อสู้กับการเรียนรู้ เพราะไม่มีแสงไฟเพียงในการอ่านหนังสือหรือทำการบ้าน พวกเขามีอาการปวดหน้าอกเพราะสารคาร์บอนไดอ๊อกไซด์จากโคมไฟน้ำมันก๊าดอีกด้วย ยูนิลิเวอร์ ผู้ผลิตผงซักฟอก…

Continue Reading
Close Menu