Creative Citizen

ฟังก์ชั่น+ไลฟ์สไตล์ กลายเป็นอาคารจอดจักรยานเท่ๆ มีคาเฟ่เก๋ๆ ในมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยคือสถานที่บ่มเพาะรสนิยมที่ดีให้กับนักศึกษา เพื่อเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่าในวันข้างหน้า การลงทุนกับทรัพยากรมนุษย์จัดว่าคุ้มค่ามาก ถ้าโลกเรามีประชากรที่มีคุณภาพดี โลกเราก็จะดีงามตามไปด้วย

ณ มหาวิทยาลัยด้านเทคโนโลยีที่มีชื่อเสียงระดับโลกที่ Delft University of Technology หรือ TU Delft ประเทศเนเธอร์แลนด์ มีแนวคิดการสร้างสถาปัตยกรรมที่ดีกับนักศึกษาหลายชิ้น เมื่อใจกลางมหาวิทยาลัยต้องมีอาคารจอดรถจักรยานหลังใหม่เกิดขึ้น นอกจากจะเป็นแค่ที่จอดรถ แต่การใส่ใจกับกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของนักศึกษาที่ดี ก็สามารถสร้างไปควบคู่กันได้ คำตอบจึงเป็นการสร้างพื้นที่ให้นักศึกษามาชุมนุมแลกเปลี่ยน พร้อมไปกับเป็นส่วนอำนวยความสะดวกของมหาวิทยาลัย (more…)

Continue Reading

Junko Fukutake Terrace พื้นที่กิจกรรมแบบเปิด เชื่อมมหาวิทยาลัยเข้ากับชุมชน

สถาปัตยกรรมสำหรับการศึกษาควรมีส่วนกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ เมื่อเหล่านักศึกษาที่ต้องอยู่ในรั้วมหาวิทยาลัยกำลังถูกบ่มเพาะให้เป็นคนที่ค้นหาตัวเอง มีแนวคิดของตัวเองก่อนออกไปรับใช้สังคม มหาวิทยาลัยและสังคมจึงควรเป็นสิ่งที่นักศึกษาควรทำความรู้จักควบคู่กัน ณ มหาวิทยาลัยโอะคะยะมะ เมืองโอะคะยะมะ ประเทศญี่ปุ่น มีอาคารรูปทรงบางเบา แลดูลื่นไหล คืองาน Junko Fukutake Terrace ออกแบบโดยสำนักงานสถาปนิกญี่ปุ่นนาม SANAA อาคารนี้ตั้งอยู่ในมหาวิทยาลัยโอะคะยะมะ วิทยาเขตสึชิมะ ทางมหาวิทยาลัยมีนโยบายให้มหาวิทยาลัยเข้าหาชุมชนมากขึ้น จึงรื้อรั้วเดิมออกไป ให้อาคารนี้ทำงานกับชุมชนโดยรอบมากขึ้น ด้วยที่ตั้งอาคารอยู่ริมมหาวิทยาลัยก่อนจะไปยังชุมชนข้างเคียงในแนวเหนือใต้ แถมยังรายล้อมด้วยต้นแปะก๊วยช่วยสร้างบรรยากาศที่ดีได้ง่าย โปรแกรมอาคารเป็นพื้นที่ให้นักศึกษาได้มาพักผ่อน พบปะ สร้างกิจกรรมสันทนาการกันนอกห้องเรียน พร้อมกับให้สถาปัตยกรรมเป็นตัวเชื่อมมหาวิทยาลัยเข้ากับชุมชน มากกว่าจะตัดขาดจนเกิดความห่างเหินต่อสังคม ตัวโครงสร้างแลเบาบางตามไสตล์ SANAA…

Continue Reading
Close Menu