ฟังก์ชั่น+ไลฟ์สไตล์ กลายเป็นอาคารจอดจักรยานเท่ๆ มีคาเฟ่เก๋ๆ ในมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยคือสถานที่บ่มเพาะรสนิยมที่ดีให้กับนักศึกษา เพื่อเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่าในวันข้างหน้า การลงทุนกับทรัพยากรมนุษย์จัดว่าคุ้มค่ามาก ถ้าโลกเรามีประชากรที่มีคุณภาพดี โลกเราก็จะดีงามตามไปด้วย

ณ มหาวิทยาลัยด้านเทคโนโลยีที่มีชื่อเสียงระดับโลกที่ Delft University of Technology หรือ TU Delft ประเทศเนเธอร์แลนด์ มีแนวคิดการสร้างสถาปัตยกรรมที่ดีกับนักศึกษาหลายชิ้น เมื่อใจกลางมหาวิทยาลัยต้องมีอาคารจอดรถจักรยานหลังใหม่เกิดขึ้น นอกจากจะเป็นแค่ที่จอดรถ แต่การใส่ใจกับกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของนักศึกษาที่ดี ก็สามารถสร้างไปควบคู่กันได้ คำตอบจึงเป็นการสร้างพื้นที่ให้นักศึกษามาชุมนุมแลกเปลี่ยน พร้อมไปกับเป็นส่วนอำนวยความสะดวกของมหาวิทยาลัย

BureauVanEig และ Biq architecten 2 สำนักงานสถาปนิก ได้ร่วมสานต่อแนวความคิดเรื่องปฏิสัมพันธ์กับสังคมในมหาวิทยาลัย ด้วยการออกแบอาคารที่จอดรถจักรยาน ผสมเข้ากับร้านกาแฟ เนื่องจากที่ตั้งอาคารอยู่ใจกลางมหาวิทยาลัย รายรอบด้วยอาคารเดิม การวางผังจึงต้องคำนึงการสร้ามุมมองที่ดี ไปพร้อมกับให้การผสานกันของส่วนใช้สอยใหม่ให้มีความลงตัว ตัวอาคารออกแบบให้สร้างความสัมพันธ์กับผู้คน ด้านหน้าของที่ดินจึงกลายเป็นร้านกาแฟในกล่องกระจก พร้อมกับเชื่อมลานหญ้าที่ลาดเอียงเล็กน้อย มีความต่อเนื่องของการใช้งาน ในวันที่อากาศดี มันจะกลายเป็นที่นั่งแฮงค์เอาท์ของนักศึกษา การออกแบบภูมิทัศน์กับสถาปัตยกรรมใช้การยกเนินดินพร้อมปลูกหญ้าบังอาคารโดยรอบ ให้ส่วนจอดจักรยานด้านหลังจมลงในเนินดิน พร้อมถูกซ่อนไว้หลังร้านกาแฟ และชั้นบนออกแบบให้มีแผงบังตาไม่สูงนัก แค่มองมายังอาคารแล้วตัดสายตาไปยังที่จอดจักรยาน ช่วยสร้างสภาพแวดล้อมทางสายตาที่ดี โครงสร้างออกแบบให้เรียบง่าย สามารถสร้างด้วยการประกอบอย่างรวดเร็ว ระบบอาคารถูกออกแบบในกริดเสาขนาด 5×6 เมตร เนื่องจากเป็นระยะที่สัมพันธ์กับที่จอดจักรยานแบบรางซ้อน 2 ชั้น

เมื่อมองเข้ามายังอาคารนี้ จะดูเบาลอย จากการใช้แผงบังหลังคาสีน้ำตาลของอาคาร ที่สื่อถึงกาแฟอันเป็นกิจกรรมในงาน ทำให้ส่วนร้านกาแฟถูกขับเน้นขึ้นจากเงา มันช่วยให้อาคารขนาดเล็ก กลับดูโดดเด่น ชักชวนให้เข้ามาใช้งาน แม้จะเป็นงานขนาดเล็ก แต่หากมองให้ลึกถึงผู้คน สถาปัตยกรรมก็ช่วยให้สภาพแวดล้อมดีขั้นได้ แม้ว่าจะไม่ใช่สิ่งใหญ่โตเลยก็ตาม

อ้างอิง: bureauvaneig.nl, www.archdaily.com

Tags

Tags: , , ,

สาโรช พระวงค์

สถาปนิกผู้ริเป็นนักเขียน และอาจารย์ประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี สนใจในสถาปัตยกรรมที่สร้างคุณภาพที่ชีวิตที่ดีขึ้น เลยมาเขียนเล่าให้ผู้อ่านเป็นเนืองๆ

See all articles